AMBITIONEN

Et foredrag om at forny succesen – tænk forfra i medgang.

Hvordan kan ledere med succes skabe radikale ændringer i en virksomhed? Hvordan motiverer man ud fra en mulighed i stedet for en trussel? I 2010 var SAP en markedsleder i virksomhedssoftware og besluttede at genopfinde sig selv baseret på innovations-strategi. Ambitionen var at blive en imponerende vækstvirksomhed ved at fordoble det adressérbare marked og øge innovationer i kundernes succes. Hvordan udfordrer man antagelserne og succes, og hvordan genopfinder man sig selv fra en stærkere position – før konkurrenterne?

Oversigt:
    •    Hvert sekund tæller – en historie om en vindende holdning
    •    Succes er den største risiko -  fornyerens dilemma
    •    SAP genopfindelsen – afbrydelsen af et moderne marked
    •    Drømme & Detaljer – vejen til genopfindelse
    •    Digitalisering – den nye mulighed

 

THE AMBITION

Reinvent the success - think again in prosperity.


How can leaders successfully drive radical change in a company? How do you create a sense of urgency based on an opportunity instead of a threat? In 2010, SAP was the market leader in enterprise software and decided to reinvent itself based on an innovation strategy. The ambition was to become an amazing growth company by doubling the addressable market and accelerating the pace of innovation in customer success. How do you challenge assumptions and success, to reinvent yourself from a position of strength – before the competition does?

Outline: 
    •    Every second counts - a story of a winning attitude
    •    Success is the biggest risk - the innovator´s dilemma
    •    The SAP reinvention - the disruption of a mature market
    •    Dreams & Details - the path to reinvention
    •    Digitization - the new opportunity

 

 

   

Bestil mere information