BALANCE I LEDELSE

Et foredrag om at finde balancen mellem arbejde, fritid og sig selv.

I foredraget stiller Stine Bosse skarpt på de udfordringer, der møder den moderne leder og den engagerede medarbejder. Det gælder internt i organisationen, i relation til kunderne og interessenterne, i samarbejdet med bestyrelsen og ikke mindst i forhold til det omgivende samfund.
På sin naturlige og jordnære måde tager Stine Bosse tilhørerne med ind i en leders univers. Hun fortæller åbent om sit lederliv – både det, der gik godt og det, der gik mindre godt. For Stine Bosse er nøgleordet: Balance. Balance mellem jobbet, familien, fritiden og sig selv. For hende er den vigtigste ledelsesopgave derfor at træffe beslutninger, der balancerer mellem økonomiske, organisatoriske og ikke mindst menneskelige hensyn. Det hele skal gå op. Og der er intet, der er sort og hvidt.

BALANCE LEADERSHIP

A lecture about balanced in life.

In this lecture, Stine Bosse focus on the challenges facing the modern manager and dedicated employee. This applies within the organization, in relation to customers and stakeholders, in cooperation with the board and not least in relation to the surrounding community.
In her down-to-earth way, Stine Bosse takes the audience into an executive's universe. She talks openly about her management style – what went well and did not go well.
For Stine Bosse, the key word is balance. Balance between her job, family, leisure and herself. For her the most important management task is to make decisions that balance economic, organizational and human aspects. It all needs to be balanced. And nothing is black and white.

 

Bestil mere information