Liv og ledelse

Et personligt møde med lederen, forfatteren, idealisten, bestyrelsesformanden og meget mere

Lars Kolind fik sit første direktørjob som 27 årig, men inden da havde han ti års ledererfaring som spejder. Siden da har Kolind været underdirektør på Risø, finansdirektør i Radiometer, koncernchef i Oticon, bestyrelsesformand for Grundfos, Unimerco og mere end ti andre selskaber, bestyrelsesmedlem i en Schweizisk koncern og formand for World Scout Foundation. Han har været med til at starte 26 virksomheder, skrevet syv bøger, rådgivet virksomheder på fem kontinenter og nu arbejder han som professor og rådgiver i Kina. I foredraget Liv og Ledelse fortæller Kolind om, hvad han har lært, og hvad du kan bruge det til både i dit liv og i dit lederjob. Lars Kolind går tæt på. Du får en guldgrube af erfaringer og helt sikkert noget at tænke over i dit lederjob og i din virksomhed.
Foredraget giver mulighed for et personligt og lærerigt møde med en af Danmarks store ledere, Lars Kolind.

 

 

Life and leadership

A personal meeting with the manager, the author, the idealist, the chairman and more
 

Lars Kolind became CEO when he was 27 years old, and before that he had ten years of management experience as a scout. Since he has been vice-president of Risø, CFO of Radiometer, Group-CEO of Oticon, Chairman of Grundfos, Unimerco and more than ten other companies, board member of a Swiss group and president of the World Scout Foundation. He has helped start 26 companies, written seven books, advised companies on five continents, and now works as a professor and advisor in China. In the lecture “Life and Management” Kolind tells about what he has learned, and how to utilize it both in life and in a management job. Lars Kolind digs deep. You will get a gold mine of experience and definitely some reflections in your management job and in your business.
The lecture is a chance for personal and instructive meeting with one of Denmark's greatest leaders, Lars Kolind. 

 

 

Bestil mere information