BEVIDST LEDELSE

Et foredrag om at kombinere forretning og bæredygtighed.

Hvordan kan ledere kombinere god forretning med at gøre godt for samfundet uden at gå på kompromis? Ved at omdefinere “bæredygtighed” til “bæredygtig succes”. I 2010 besluttede SAP sig for at redefinere deres formål til at omfatte at forbedre verden og forbedre liv – og udvide deres markedsledende position i processen. Formål og resultater går hånd i hånd med at gøre verden til et bedre sted.

Oversigt:
    •    Den personlige rejse – at gøre en forskel
    •    Udfordringen – den nye realitet
    •    SAP-eksemplet - et større formål
    •    Business 3.0 – bevidst ledelse
    •    Digitalisering – den nye mulighed
    •    Digital økonomi

 

Conscious Leadership

Combine business and sustainability.

 

How can leaders combine doing good business and doing good for society without tradeoffs? By redefining “sustainability” as “sustainable success.” In 2010 SAP decided to redefine its purpose to make the world run better and improve lives – and extend its market leadership in the process. Purpose and results can go hand in hand with making the world a better place.

Outline:
    •    The personal journey - making an impact
    •    The challenge - the new reality  
    •    The SAP case: a bigger purpose
    •    Business 3.0 - conscious leadership
    •    Digitization - the new opportunity 

 

   

Bestil mere information