KREATIVITET SKAL LÆRES
 

Et foredrag om hvordan man skaber og udvikler en kreativ organisation

Vi SKAL være mere kreative. Og det kan læres.

Kreativitet er en forudsætning for at skabe et bæredygtigt samfund. Kreativitet handler om at udvikle nye og levedygtige ideer. Men hvad vil det præcist sige at være kreativ, og hvordan gør man det? Er det noget, man kan lære? Hvordan ledes kreative medarbejdere, og kan ledelse og organisationer være med til at skabe kreative lærings- og arbejdsmiljøer, hvor mennesker trives, og hvor nye tanker og ideer kan finde grobund og blive til noget?

Kreativitet er ikke forbeholdt nogle bestemte mennesker eller særlige miljøer, men er en evne alle kan tilegne sig. Men hvordan gør man det? Hvordan skabes og udvikles kreativiteten i danske virksomheder, organisationer og institutioner? Det er jo det, vi skal leve af. Desværre er vi ikke så gode til det. Det skal vi gøre noget ved! Vi skal lære det, for det er her fremtidens vækstpotentiale ligger! Derfor SKAL kreativitet læres.
Få svarene og bliv i stand til at fremme kreativiteten i jeres virksomhed, organisation eller institution i mødet med professor i kreativitet, Lene Tanggaard.

Creativity must be learned

A lecture about how to create and develop a creative organization

We MUST become more creative. And we can learn how.

Creativity is a prerequisite for a sustainable society. Creativity is about developing new and viable ideas, but exactly what does it mean and how do you go about it? Is it something you can learn? How do you manage creative employees, and can management and organizations as a whole contribute to a creative learning- and work environment, where people thrive and new thoughts and ideas can grow?

Creativity is not reserved for special, gifted people or specific environments, but is an ability everyone can acquire. How do we create and develop creativity in Danish companies, organizations and institutions? That is our moneymaker. Unfortunately, we are not very good at it, and we need to fix that! We MUST learn to incorporate it, because that is the key to growth potential in the future. Learn how to foster creativity in your company, organization or institution from professor in creativity, Lene Tanggaard.

 

Bestil mere information

Navn *
Navn