DET HANDLER OM AT TURDE

Et foredrag om mod og personlighed

Hør Stine Bosse fortælle sin egen personlige historie om sit arbejdsliv. Hvilke vanskeligheder og muligheder hun har stået overfor, og hvad hun har lært af dem. Den dannelsesrejse har været med til at gøre hende til en af Europas mest respekterede erhvervskvinder. I dette foredrag fortæller Stine Bosse om nogle af de særlige øjeblikke, som har haft allermest betydning for hendes karriere og liv. 
Stine Bosse ved, at hun som leder har magt. Men som leder med magt har man også et stort behov for tryghed og kontrol. Det mod og den personlighed er vigtig at have med. Derfor har Stine Bosse benyttet sig af et "radarblik", hun i sin tidlige barndom udviklede takket være morens depression, og som hun i dag kalder en af sine største styrker både privat og professionelt. Stine Bosse forholder sig til sig selv og sin omverden på en måde, som vi sjældent ser fra topchefer. Hun kræver i det hele taget retten til at forholde sig. For hun vil mere end blot magten, hun vil samfundsengagementet, kampen for en bedre verden – ganske enkelt. Hør hendes stærke og personlige foredrag, som også kommer omkring emner som kvindelighed, rollemodel, drivkraft og jagten på at være god nok. For Stine Bosse handler det om at turde og gøre noget ved det.

IT IS ALL ABOUT COURAGE

A lecture about courage and personality

Stine Bosse openly tells her personal story about her career, including the difficulties and opportunities she has faced, and what they have taught her. The educational journey made her one of Europe’s most respected businesswomen. In this lecture, Stine Bosse talks about some of the special moments that have had the most impact on her career and life. 
Stine Bosse knows that she as a leader has power, and with power comes a need for security and more power. Courage and personality are equally important in that equation. That is why Stine Bosse uses “radar vision”, which she developed in her early childhood due to her mother’s depression, and now calls her greatest strength both privately and professionally.
Stine Bosse relates to herself and the world around her in a way we rarely see from top executives. She demands to relate. She wants more than just influence, she want to involve herself in the community and fight for a better world.
Hear her strong and personal lecture, which also deals with topics such as womanhood, role models, drive and the quest to be good enough. For Stine Bosse it is about having the courage to act. 

 

Bestil mere information