Den store præstation

Et foredrag om hvordan man sammen skaber store præstationer

Danmark har brug for en ændring af den traditionelle opfattelse af, hvad der skaber resultater. Vi skal skabe en ny forståelse af præstationsbegrebet, og det skal plantes i hver eneste medarbejder, som det præstationsfremmende frø, der optimerer det enkelte menneskes evne til at skabe store præstationer. Uden at vi underminerer den personlige balance, passion og virkelyst, men skaber mere mening og retning.
Med udgangspunkt i bestselleren ”Den store præstation”, som Mikael Trolle har skrevet sammen med Allan Levann, har vi skabt et nyt mindset om, hvordan ledelse og præstation ser ud i fremtiden. Hvor man tidligere fokuserede på arbejdstid, retter vi nu al fokus på præstationen. Med udgangspunkt i 9 anbefalinger, som alle er udviklet sammen med High Performere fra sport, kunst, videnskab og erhvervsliv, inspirerer Mikael Trolle til hvordan I kan skabe store præstationer i Jeres teams eller virksomheden.
Den store præstation gennemføres også som endagskursus.

 

 

The Great Achievement

A lecture about creating big performances together

Denmark needs a change in the traditional perception of what generates results.
We must create a new understanding of the performance concept to be planted in every employee as performance-enhancing seeds that optimize the individual's ability to create great performances.
Without undermining the personal balance, passion and energy, but creating more meaning and direction.
Based on the bestselling book The Great Achievement, which Mikael Trolle wrote with Allan Levann, we have created a new mindset about how management and performance looks in the future. Previously, focus was on work hours. Now it is on performance. Based on nine recommendations, all developed in corroboration with high performers from the sports, arts, science and business world, Mikael Trolle will inspire you to create great performances in your team or company.
The Great Achievement lecture is also available as a one-day course.

   

Bestil mere information