DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Et foredrag om skabelsen af den karismatiske leder.

Stine Bosse lader sin personlighed skinne igennem i sin ledelsesstil. Hun tror ikke på at undertrykke sit personlige udtryk i ledelse. Men det kan være svært i et samfund, hvor janteloven lever i bedste velgående. Den personlige ledelsesstil kræver forudsætninger, som vi hver især må tage stilling til – og finde i os selv. Det personlige lederskab er et af de mest centrale temaer inden for moderne ledelsesforskning. Den amerikanske ledelsesguru Gary Hamel har engang sagt: ”God ledelse er det, der har skabt mest vækst og velstand i den vestlige verden de sidste 100 år”. Der har aldrig været mere brug for ledelse - god og personlig ledelse – som i netop disse år. I foredraget tager Stine Bosse os under sin vinge og illustrerer, hvordan personlighed kan anvendes i ledelse uden at være forstyrrende eller hæmmende. Det personlige lederskab beror på et fundament af stærke værdier og en fælles vision for verden. Ingen er mere kyndig end Stine Bosse til at formidle det, da hun er indbegrebet af hvad det vil sige at lede gennem den person, hun er. 

PERSONAL LEADERSHIP

A lecture on creating a charismatic leader.

Stine Bosse lets her personality shine through in her leadership style. She doesn’t believe that suppressing the personal expression in one’s management. But it is difficult in a society where Janteloven (the Law of Jante) still pervades. A personal leadership style requires prerequisites, that each of us must consider – and find in ourselves. 
Personal leadership is one of the key topics in modern leadership research. The American management guru Gary Hamel once said: "Good leadership is what has created the most growth and prosperity in the Western world for the past 100 years." There has never been a greater need for leadership - good and personal leadership – than now.
In this lecture, Stine Bosse takes us under her wing to illustrate how personality can be used in leadership without being distracting or restrictive. Personal leadership is based on a foundation of strong values and a shared vision of the world. Nobody is more able to convey that message than Stine Bosse, since she is the epitome of what it means to lead through the person she is.

 

Bestil mere information