8079_.jpg

Den digitale revolution

en ny ledelsesudfordring.


Verden er midt i en brydningstid. Efter mere end 200 års optimering af industrialiseringens logik, er vi hastigt på vej ind i en ny fase: Digitaliseringen. Digitale teknologier skaber nye muligheder for at genopfinde forretningsmodeller og transformere hele brancher. For første gang i historien har vi mulighed for at forstå og levere i forhold til individuelle behov, optimere energi udbud og efterspørgsel, skabe cirkulære værdikæder uden spild - og sågar gentænke sundhedsbranchen baseret på forebyggende metoder og individualiserede behandlinger. Med et kraftigt stigende behov fra verdens 7 milliarder mennesker er det på tide at sætte spørgsmålstegn ved nogle af industrialiseringens grundantagelser og genopfinde måden, vi driver forretning på og udvikler samfundet. 
Mulighederne er enorme - men det er udfordringerne også. 
Hvordan kan vi drive den digitale transformation? 
Hvordan kan vi styre udviklingen i en retning, der er god både for virksomheder og for samfundet? 
Er vi klar til at ændre os i den hastighed, der er nødvendig? 

 

 

the Digital revolution

a new management challenge.

The world is at an inflection point. After more than 200 years of optimizing the logic of the industrial era, we are rapidly entering a new era: the digital era. The digital technologies offer significant opportunities to rethink business models and transform entire industries. For the first time in history we have the opportunity to understand and deliver towards individual needs, optimize energy supply and demand, develop circular ecosystems based on zero waste - and even reinvent healthcare towards preventive care and individualized treatments. With the increasing expectations of more than 7 billion people, it is time to question the fundamental assumptions of the industrial era and transform the way we do business. The opportunities are significant - but so are the challenges. 
How do we lead the transformation of businesses and industries? 
Are we able to transform at the pace needed? 
How can we shape the future of the digital era in a way that is good for business and for society? 
Are we ready to change at the speed needed?

 

 

BESTIL MERE INFORMATION