den store præstation

Den Store Præstation
Den store præstation

Hvorfor præsterer nogle mennesker, teams og virksomheder konsekvent bedre end andre? Besidder de et unikt talent eller en enestående selvdisciplin? Har de bedre ledere og trænere? Har de en særlig opskrift, som andre kan følge?
Det er nogle af de spørgsmål vi har sat os for at undersøge i High Performance Institute. Vi har ikke lavet andet i de snart 15 år vi har eksisteret, end at stille os selv spørgsmålet: Hvad er en stor præstation?
Nu har vi så skrevet en bog om vores erfaringer, konklusioner og tanker for at videregive dem til andre så de bedre kan forstå of skabe forudsætningerne for "Den store præstation".

Det er ikke en bog eller et projekt om Michael Laudrup, Niels Bohr eller Wolfgang Amadeus Mozart. Når vi taler om den store præstation, refererer vi ikke til det enestående, geniale eller virtuose. Vores fokus er præstationer som kan gentages over tid, og som ikke forudsætter helt specielle gener eller talenter.

Vi har fundet 3 centrale forudsætninger, i samarbejde med high performere inden for kunst, videnskab, sport og erhvervsliv som udgangspunkt for Den store præstation: Vedholdenhed, innovation og perfektionisme (VIP).
Med andre ord; det handler om at arbejde stenhårdt og længe, have styr på detaljerne og hele tiden tænke nyt!
Det bedste eksempel på det er verdens bedste restaurant NOMA.

Det er vores håb, at du efter endt læsning for lyst til at arbejde for flere store præstationer og en højere kvalitet i din hverdag, uanset om du er leder, medarbejder, skoleelev, kunstner, eller bare et menneske med ambitioner på egne og andres vegne.
Danmark har brug for at vi alle præsterer bedre.
"Det er en super bog!
Letlæst, velskrevet, instruktiv - og virkelig opløftende.
Altså for læsere af den største kategori. Jeg vil ikke svare for,
hvordan et anden-kategori menneske læser den.
Men måske vil den lige præcis være, hvad der vækker en af dvalen."

- Ole Grünbaum, Weekendavisen (2010)

Læs hele anmeldelsen her