Følg mig

Evnen til at gå forrest når det gælder.

”Du skal elske dine soldater/medarbejdere. Viser du det i ord og handling, vil de følge dig gennem ild og vand”, siger Kim Kristensen. Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer, en leder kan opleve. Som officer har han flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger i bogstaveligste forstand er et spørgsmål om liv og død. Han har senere brugt sine erfaringer med ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet og kongehuset, hvor han i dag fungerer som ceremonimester.
Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje, udpege en retning og sige: Følg mig! Eksemplets magt er stærk og tydelig, mener Kim Kristensen. Du skal lede fra fronten. Du skal gå forrest. Det skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne, at de ved, at du nok skal være der, ikke kun når skåltalerne holdes, men også når det gør allermest ondt. Med baggrund i egne erfaringer giver han en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi med konstant fokus på retning og high performance samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er fundamentet for ledelse i verdensklasse. Følg mig er et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, lyder hans provokerende budskab. Det er dem, der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parat til at følge dig gennem ild og vand.

FOLLOW ME

The ability to take the lead when it counts

"You must love your employees. If you show it not only with words but in actions, they will follow you through fire and water," Kim Kristensen states.
Kim Kristensen has been in the most demanding leadership situations. As an officer, he has led Danish soldiers to war multiple times, where decisions are literally a matter of life and death. He has used his leadership experiences in the corporate world, local government, in diplomacy, and as Master of Ceremonies for the Danish Royal family.
As a leader, you must have the courage, especially during difficult times, to lead from the front and say: “Follow me!”

The power of leading by example is strong, says Kim Kristensen. You must take the lead and, in doing so, you build trust and credibility among your employees, so they know that you are with them, not just for the victory speeches, but also during the hardest challenges you will be confronted with. Based on his own experiences, Kim provides you with a number of efficient leadership tools, in order for you to create a unique strategy. Kim is focusing on high performance leadership – world class leadership – inspiring you to love your employees, lead from the front, trust your intuition, create cohesion and selecting the dream team for the future.

 

Bestil mere information