//Foredrag med Kasper Holten: Det kreative lederskab
Foredrag med Kasper Holten: Det kreative lederskab 2017-11-20T21:35:25+00:00

Project Description

Foredrag med Kasper Holten: Det kreative lederskab

Et foredrag om engagement, passion og intuition som ledelsesredskaber.

Med baggrund i Kasper Holtens personlige erfaringer som leder, vil han fortælle om den kreative leder. I fremtiden vil medarbejdere på alle niveauer udfordre lederen. Kasper Holten vil berette om, hvordan han som coach, mentor og inspirator i én og samme person har fungeret som leder. Kasper Holten har brugt sin lederrolle til at udfolde mennesker på mange niveauer til at skabe særlige og store præstationer. Det har betydet, at han har måtte forandre og udvikle sin lederrolle mod ægte værdier og holdninger baseret på engagement, entusiasme og glæde ved at se andre mennesker lykkes med det, de er gode til. Han har med sin ledelse skabt toppræstationer, der har taget hensyn til den enkeltes talent og evne, samtidig med at det skulle indgå i et samspil med fællesskabet. Kasper Holten engagement og entusiasme er smittende og helt afgørende for hans værdibaserede og personlige ledelsesstil.

Bliv inspireret af Kasper Holten, en leder fra kunstens verden, der ved, at publikums krav til fornyelse, forandringer og store øjeblikke kun kan nås med det kreative lederskab.

Creative Leadership

A lecture about engagement, passion and intuition as leadership tools.

Based on Kasper Holten’s personal experience as a manager, he will talk about being a creative leader. In the future, employees at all levels will challenge the leader. Kasper Holten will recount how he as a coach, mentor and motivator all in one has served as a leader. Kasper Holten has used his leadership to unfold people on many levels to create great performances. He has had to change and develop his leadership role towards genuine values and attitudes based on commitment, enthusiasm and pleasure in seeing other people succeed by using their strengths.

With his leadership he has created high performances, while paying special attention to the individual’s talent and abilities and at the same time being part of a team. Kasper Holten’s engagement and enthusiasm is contagious and crucial for his value-based and personal leadership.

Be inspired by Kasper Holten, a leader from the world of art, who knows what the audience demands in terms of renewal, change and great moments only reachable through creative leadership.

Bestil mere information