//Foredrag med Christian N. Stadil: I bad med Picasso
Foredrag med Christian N. Stadil: I bad med Picasso 2017-11-20T21:36:36+00:00

Project Description

Foredrag med Christian N. Stadil: I bad med Picasso

Sådan bliver du mere kreativ

Hvad er kreativitet ikke?
Blødt og uøkonomisk, spontant, ud af boksen, kunstbaseret, naturligt eller medfødt, kan ikke læres og ikke evalueres.

Hvad er kreativitet?
Hårdt og drevet af økonomi, teambaseret, miljø, kræver regler og rammer, på kanten af boksen, findes i alle fag og områder, kan læres, kan fremmes gennem læringsmiljøer og så kan det måles.

I foredraget fortæller Christian N. Stadil om den nyeste praktiske viden om kreativitet. At kreativitet er en nyhed, der skaber værdi. Christian N. Stadil præsenterer under foredraget fem nye fund, der er helt afgørende for at fremme kreativiteten.

Fake it until you make it
Som betyder; lad som om du er kreativ. Det fremmer kreativiteten.

Kvantitet avler kvalitet
Jo flere ideer der kommer på bordet, jo større chance er der for en nyhed, der skaber værdi.

På kanten af boksen
At tænke ud af boksen er for langt væk fra produktet.

Det kreative brud
Lav noget andet. Picasso gik i bad.

Slow thinking
Kreativitet kan ikke forceres.

Oplev en af Danmarks mest karismatiske og kreative ledere, når han udfordrer jer til at blive mere kreative. Alle kan blive det. Og vi skal alle blive det.

In the shower with Picasso

A lecture about how to become more creative

What is creativity not?
Soft and uneconomical, spontaneous, out-of-the-box art-based, natural or innate, cannot be taught nor evaluated.

What is creativity?
Hard and driven by economics, team-based, environmental; requires rules and frameworks, on the edge of the box, found in all disciplines and areas, can be learned, can be promoted through learning environments, and it can be measured.

In his lecture, Christian N. Stadil talks about the latest practical knowledge about creativity. Creativity is a novelty that creates value. He presents five new findings essential to promoting creativity:

Fake it until you make it
which means: Pretend you are creative. It will promote creativity.

Quantity promoted quality.
More ideas on the table means a bigger chance for a novelty that creates value.

Thinking on the edge of the box
To think outside-of-the-box is too far away from the product.

The creative break  
Do something else. Picasso took a shower.

Slow thinking
Creativity cannot be forced.

Experience one of Denmark’s most charismatic and creative leaders as he challenges everyone to become more creative. Everyone can become more creative. And we all should.

Bestil mere information