//Workshop med Eva Steensig: Opdag fremtiden
Workshop med Eva Steensig: Opdag fremtiden 2017-11-20T21:56:27+00:00

Project Description

Workshop med Eva Steensig: Opdag fremtiden – og se inflection points i tide

“Vores kerneforretning står for fald”. 4 ud af 10 topledere oplever, at deres virksomhed eller forretningsmodel er udfordret af ny teknologi eller nye måder at organisere sig på.

Det er ikke sikkert, at udviklingen nogensinde har foregået som en forudsigelig og lineær i rækkefølge som perler på en snor. Èn ting er dog sikkert; at udviklingen i dag foregår spredt og med signaler fra alle retninger. Det er vanskeligere end nogensinde, at opdage og forstå de svage og mange signaler – og især at forstå, hvilke der er relevante for vores forretning, og hvilke der er irrelevante. Eksempler på virksomheder og brancher der overhales indenom, fordi der dukker en ny spiller op der fuldstændig ændrer markedet, er utallige. Det skærper vigtigheden af at opdage de stærke og svage signaler, forstå de mønstre de danner, konsekvensen og mulighederne de skaber. Det er, når man forstår at arbejde med og forstå de svage signaler, at man bliver i stand til at opdage inflection/tipping point i tide. Hvornår vender markedet? Hvornår knækker kurven? Hvilke gamechangers kan man forestille sig vil disrupte vores kerneforretning? Ofte er det små virksomheder med en vækstrate på 50%. Har vi styr på dem? Og hvordan  finder vi vej i en ny virkelighed?

Som noget helt nyt kan High Performance Institute tilbyde en heldagsworkshop i at forstå svage signaler og blive trænet i at opdage inflection points i tide.
Workshoppen lærer Jer at arbejde med og forstå de svage signaler, og hvad de fortæller om nye behov og ændret adfærd. På workshoppen introduceres deltagerne til at forstå inflection point og forandringsmekanismerne ligesom de trænes i at se mønstre i svage signaler. Med udgangspunkt i medbragte observationer (signaler og tegn)  trænes deltagerne i at finde mønstre i svage tegn og signaler og skærpe forståelsen for, hvilke konsekvenser disse forandringer kan have for virksomheder og de markeder de agerer i.

Varighed: 5-6 timer
Forberedelse: 3-4 timer  (brief til deltagerne sendes ud 1 uge inden workshop)
Deltagerantal: max.20

Baggrund:
Da Eva Steensig satte sig for at skabe en måde at forstå fremadrettede behov og kommende adfærd blev det en rejse tilbage i sociologien og ind i menneskers hverdagsliv og virksomheders adfærd. Den metode Eva skabte er en banebrydende måde at forstå forandringer på. Det er en verificérbar, operationel, inspirerende og gennemsigt måde at arbejde seriøst med forståelse af fremtiden som virksomheders fremadrettede initiativer hviler på. Metoden baserer sig på den indsigt, at hvad vi gør i dag gør vi på baggrund af, hvad vi gjorde i går og det vil danne udgangspunktet for hvad vi gør i morgen – med andre ord, at forandring skabes som modreaktion på det, der lige har været, og det der er. Modreaktioner er spændende, fulde af energi og forandring og de foregår væsentlig mere struktureret og sammenhængende end man umiddelbart skulle tro. Det foregår lige for snuden af os i almindelige menneskers almindelige hverdagsliv og de danner mønstre og mønstrene vidner om, hvad der vil blive dominerende adfærd lige om lidt. Disse forandringsmekanismer skaber engang imellem Inflection points – dvs. fænomener – digitalisering, små virksomheder der crasher/imploderer – eller markeder eksploderer – når noget forandrer gamet – når kurven knækker. Så udover at danne basis for en måde at forstå forandringer på er der også tale om en måde til at opdage livsnødvendige forandringer omkring os.

Bestil mere information