KEND DIG SELV – ERKEND DIG SELV

Et foredrag om at lede sig selv og andre

”Gnothi seauton – kend dig selv”.
En opfordring fra den græske filosof Thales fra ca. 600 f. Kr.
Hvad enten man skal udfylde rollen som leder eller medarbejder, må man til enhver tid tilstræbe at blive klogere på, hvem man er – og ikke er; hvad man kan – og ikke kan; hvad man vil – og ikke vil; hvad der giver mening – og hvad der ikke giver mening. Det allervigtigste fra Morten Albæks udsigtspost er, at man drager konsekvensen af disse erkendelser i måden, hvorpå man lever sit liv på jobbet, i fritiden og i familien. 

For at forstå dette, må man først og fremmest kende sig selv – og hvem man ikke er og aldrig bliver. Vi lever i en tid og en kultur, der alene har opfordret mennesker til at definere sig selv ud fra ambitioner, drømme og fantasier. En kultur, der konsekvent ansporer mennesket til at overvurdere sig selv. I bund og grund er der kun én vej, der er farbar – ærlighed, flid og vedholdenhed. Igen må man kende sig selv – og erkende sig selv – det er dér, livet og karrieren starter.

Hør Morten Albæks provokerende foredrag og opgør mod indbildnings-, fantasi- og drømmekulturen.

Bestil mere information

KNOW YOURSELF – REALIZE YOURSELF

A lecture about managing yourself and others

“Gnothi seauton – Know thyself.”
A word of advice from the Greek philosopher, Thales, from circa 600 BC

Whether you are an employer or an employee, you must always strive to learn more about who you are, and who you are not; what you can do, and cannot do; what you want and don’t want; what makes sense and what doesn’t make sense for you. The most important thing, in Morten Albæk´s opinion, is that you draw on this insight in the way you chose to live your life - at work, at home or with your family.

To understand this, you must first know yourself – who you are not and who you never will be. We live in a time and culture that urges people to define themselves through ambitions, dreams and imagination, a culture that constantly encourages people to overestimate themselves. 
Essentially, there is only one way forward – through honesty, diligence and perseverance. Knowing and recognizing yourself - that is where one’s true life and career starts.
Hear Morten Albæk´s provocative lecture that does away with this delusionary, imaginary, dream culture.