Den personlige leder

Den personlige leder

Den personlige leder

2 dages lederkursus om udvikling af det personlige lederskab


Som leder er det helt afgørende, at du kender dig selv godt. Dine styrker og svagheder. Bevidsthed om hvad der gennem dit lederskab virker på dine medarbejdere er helt afgørende, hvis du skal få mennesker til at præstere og følge dig.
Fremtidens ledere vil i langt højere grad end i dag blive valgt ud fra personlige værdier og holdninger.
Fagligheden skal selvfølgelig stadig være af høj kvalitet, men det er langt vigtigere at lederens personlige værdier og holdninger er fremtrædende. Empati og fornemmelse for det enkelte menneske hele liv med familie, arbejde og fritid er vigtigt. Masser af stress er forårsaget af dårlig ledelse, og det dræner virksomheden for energi, tid og ressourcer.
Medarbejdere vil ledes af personligheder, der dels kan sikre den enkelte medarbejder optimal udvikling af talent og evner, og dels evner at sammensætte et hold, der favner bredt, både hvad angår de faglige og personlige kompetencer. Den personlige leder skaber tillige en sund og udviklende feedbackkultur, som er helt afgørende, hvis virksomheden, teamet eller afdelingen skal præstere bedre.
Den personlige leder viser både følelser og begejstring, styrke, mod og overblik. Den personlige leder er et godt bud på fremtidens leder. Den personlige leder går igennem ild og vand for sine medarbejdere, fordi han eller hun ved, at det kun er mennesker der skaber værdi.

Formål og udbytte
På kurset opnår du en klar bevidsthed om din personlige lederstil. Hvad er du god til og hvad skal du blive bedre til.
Du får nogle brugbare værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge.
Du lærer hvad det vil sige at bruge sin personlighed som leder.

Deltagere
Nyudnævnte ledere og ledere med to eller tre års ledererfaring der ønsker ny inspiration og brugbare værktøjer i lederjobbet.

Undervisere
Tina Czajkowska, tidligere leder i medicobranchen
Mikael Trolle, elitechef og partner i High Performance Institute
En personlig ledergæst

Afvikling
Den personlige leder gennemføres kun som internt virksomhedskursus. Bestil mere information om Den personlige leder