Ledelse af mennesker

Ledelse er noget, som mennesker til alle tider har været optaget af og mestret, fordi de har set, at ledelse virkede.
Så snart mennesker vil noget sammen, opstår der ledelse.
Så snart nogen vil noget med mennesker, opstår der ledelse.
Mennesker har fundet ud af, at man kunne komme lettere og hurtigere eller billigere til et mål eller et resultat hvis der udøves ledelse, end hvis man lader alt ske tilfældigt og lader alle gå derhen og gøre lige præcis, hvad de selv finder på.
I den forstand handler ledelse af mennesker der skal præstere noget sammen, om en hensigtsmæssig adfærd, dvs. målrettet og koordineret adfærd.
Det drejer sig om, at der er én eller nogle få, hvis opgave det er, at få overblik over den samlede opgave, den samlede situation – og derudfra koordinere indsatser, det arbejde, de handlinger, som hver enkelt menneske skal udføre for at præstere det ypperste.
Det kan kun foregå, ved at de, der er ledelsen, giver ordrer, bestemmer, hvad hver af de andre skal gøre, eller hvorhen de skal gå. Det afgørende er, at der finder en bevidst koordinering sted på baggrund af en forståelse af helheden.
Derfor er ledelse vigtig. Ledelse er vigtig for dig og mig, for virksomheden og samfundet.
Ledelse er en nøglefaktor når vi sammen skal skabe resultater. Gennem god ledelse skabes de fælles resultater, som vi sammen skaber i fælles forståelse af helheden, og de værdier der betyder noget for os. Dét er ledelse.

Glæd Jer til mødet med Mr. Ledelse. Der er med garanti ikke et menneske i Danmark, der ved så meget om ledelse af mennesker, og hvad der skaber værdi som professor Steen Hildebrandt.
Ledelse af mennesker er et vigtigt bidrag til forståelse af hvad der skaber og udvikler Det Gode Hold.

 

Bestil mere information

Navn *
Navn