Bevægelsen

Et foredrag om at gøre virksomheden til en bevægelse

Alle virksomheder kan blive bevægelser - ikke kun sociale eller idealistiske virksomheder. Den virksomhed, der fungerer som en bevægelse, kan gøre en forskel i samfundet, vokse hurtigere og tjene flere penge end en traditionel virksomhed. Hvis din virksomhed laver pumper, kan I blive en bevægelse for rent vand til alle. Hvis din afdeling yder kommunal service til ældre, kan I blive en bevægelse for en bedre alderdom. Hvis du leder en skole, kan du gøre skolen til en bevægelse, der fostrer næste generations samfundsborgere. Det er ikke bare et spørgsmål om ord; der skal handling til. Men hvis det lykkes jer at blive en bevægelse, gør det stor forskel; især fordi I lettere kan aktivere kunder, leverandører og andre til at arbejde sammen med jer i stedet for imod jer. For slet ikke at nævne medarbejderne: De bedste medarbejdere ønsker en mening med det de gør. ”Bevægelsen” er også titlen på Lars Kolinds nye bog i High Performance Serien.

 

The movement

A lecture about making the company a movement

 

Any company can become a movement – it is not just reserved for the idealistic companies.
A company that acts as a movement can make a difference in society, grow faster and make more money than a traditional company makes.
If your business makes pumps, it can become a movement to clean water for all. If your department provides municipal services to the elderly, it can be a movement for an improved quality of life for elderly. If you are working for a school, you can make the school a movement that fosters the next generation of members of society.
It is not just a matter of words; action is required. If you succeed in becoming a movement, you can make a big difference; especially because you can easily enable customers, suppliers and others to work with you instead of against you. Not to mention employees: the best employees want a sense of purpose in what they do.

The Movement is also the title of Lars Kolind's new book in the High Performance Series.

 

Bestil mere information