OM HPI

Tilmeld nyhedsbrev

High Performance Institute er et institut og en tænketank skabt i 1997 af en række markante personligheder inden for erhvervsliv, kunst, sport og videnskab. Det er instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra de 4 verdener til at udvikle nye foredrag, nye kurser, vores helt nye lederuddannelse, High Performance Leadership, som vi har skabt i samarbejde med CBS-Executive. Og ikke mindst High Performance Talent, som er en tænketank for unge mellem 18 og 25 år med et særligt potentiale for ledelse.
Senest har instituttet etableret High Performance Training, som skal
hjælpe virksomheder, institutioner og organisationer med at
præstere bedre. Ikke mindst lære dem at træne i arbejdstiden. På jobbet.
Som en af initiativtagerne til det nye lederskab, Jim Hagemann Snabe
udtrykker det: "High Performance Leadership og training er en anden
måde at tænke ledelse på. Her er lederens rolle at skabe en fælles
strategisk retning og slippe medarbejdernes kreativitet, evner og fulde
potentiale fri"

Det er der kommet 2 helt afgørende modeller ud af.

HIGH PERFORMANCE-MODELLEN VIP

Noget af det mest afgørende HPI har udviklet gennem de sidste
20 år er High Performance- modellen, også kaldet VIP, som er en metode og proces til at skabe High Performance. VIP er udviklet i et tæt samarbejde med high performere fra erhvervsliv, kunst, sport og videnskab. V for vedholdenhed. I for innovation og P for perfektionisme. Alle 3 faktorer skal være til stede, hvis der skal skabes high performance. Alle mennesker har de 3 kompetencer i sig, men der er altid en, der er særligt dominerende. Det er når man går sammen med andre, der har forskellige dominerende kompetencer end en selv, der skabes High Performance.  Som det sker i et team, en afdeling, en gruppe, et orkester, et fodboldhold, et forskerteam etc. 

Vedholdenhed:
Er evnen til at præstere systematisk hårdt over tid med en høj grad af indre motivation og engagement.
Mange elitesportsfolk og kunstnere har denne evne.
Innovation:
Er evnen til hele tiden at forny og ændre det man gør, mens man er på vej, så man kan præstere endnu bedre fremadrettet.
Skabe det nye og værdifulde ud fra det, man allerede kan. På kanten af boksen, som Christian Stadil og Lene Tanggaard
har formuleret denne kompetence. Mange kunstnere har denne evne til at forny og ændre ud fra et eksisterende materiale.
Perfektion:
Er ønsket om hele tiden at forfine præstationen og sikre den højeste kvalitet gennem systemer, kontrol og måling. Erhvervslivet
og videnskaben har særlige kompetencer her.
Det helt afgørende med High Performance-Modellen er, at alle 3 faktorer altid skal være tilstede, i denne rette dosis, hvis der
skal skabes toppræstationer. Det er vigtigt, at der ikke bliver for mange af en bestemt kompetence. F.eks. kreativitet.
Kreativitet uden vedholdenhed og perfektion bliver aldrig til noget.

ILT-FILOSOFIEN

ILT-filosofien bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror, at mennesker udvikles i mødet med Inspirationen, som skaber grobund
og lyst til Læring og derefter glæden ved at Træne og dygtiggøre sig gennem hele livet.

ILT danner også baggrund for vores forretningsmodel.
Vi tror mennesker udvikles gennem Inspiration, lysten til at Lære og glæden ved at Træne.