Om High Performance Institute 2018-04-12T21:14:50+00:00

Om High Performance Institute

High Performance Institute er et institut og en tænketank, der blev stiftet i 1997
af en række markante personligheder inden for sport, kunst, videnskab og erhvervsliv
med det ene formål – at inspirere og lære mennesker at præstere bedre.

Helt centralt i High Performance Institute´s tænkning og virke er, at vi har inddraget erfaringer og viden fra 4 verdener; erhvervsliv, kunst, sport og videnskab.

Det er instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra de 4 verdener til at udvikle nye foredrag, nye kurser samt vores succesfulde lederuddannelse, High Performance Leadership, som vi har skabt i samarbejde med CBS-Executive. Og ikke mindst High Performance Talent, som er en tænketank for unge mellem 18 og 25 år med et særligt potentiale for ledelse.  I efteråret 2018 præsenterer vi endnu en  nyhed;  mellemlederuddannelse High Performance Team Leadership.
Lederuddannelsen High Performance Leadership understøttes af ledelsesmodellen: Dreams & Details.

ILT-Filosofien

ILT-filosofien bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror, at mennesker udvikles i mødet med Inspirationen, som skaber grobund og lyst til Læring og derefter glæden ved at Træne og dygtiggøre sig gennem hele livet.

INSPIRATION
Kim Kristensen inspirerer ledere ved foredrag, konferencer og seminarer.

LÆRING
Lene Tanggaard og Christian lærer ledere om kreativitet.

TRÆNING
Nikolaj Hübbe træner ledere i træningsrum og træningskultur.

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV