Om High Performance Institute 2018-01-31T16:21:28+00:00

Om High Performance Institute

High Performance Institute er en inspirations- lærings- og træningsvirksomhed skabt i 1997 af en række markante personligheder inden for kunst, sport, videnskab og erhvervsliv. Meningen med instituttet er at inspirere, lære og træne mennesker, virksomheder og organisationer med at præstere bedre.

High Performance Institute er et institut og en tænketank skabt i 1997 af en række markante personligheder inden for erhvervsliv, kunst, sport og videnskab.

Det er instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra de 4 verdener til at udvikle nye foredrag, nye kurser, vores helt nye lederuddannelse, High Performance Leadership, som vi har skabt i samarbejde med CBS-Executive. Og ikke mindst High Performance Talent, som er en tænketank for unge mellem 18 og 25 år med et særligt potentiale for ledelse.

Senest har instituttet etableret Træning & Consulting, som skal hjælpe virksomheder, institutioner og organisationer med at præstere bedre. Ikke mindst lære dem at træne i arbejdstiden.

“High Performance Leadership og Træning & Consulting er en anden måde at tænke ledelse på.
Her er lederens rolle at skabe en fælles strategisk retning og slippe medarbejdernes kreativitet, evner og fulde potentiale fri.”

Jim Hagemann Snabe

ILT-Filosofien

ILT-filosofien bygger på den grundlæggende filosofi, at vi tror, at mennesker udvikles i mødet med Inspirationen, som skaber grobund og lyst til Læring og derefter glæden ved at Træne og dygtiggøre sig gennem hele livet.

INSPIRATION
Kim Kristensen inspirerer ledere ved foredrag, konferencer og seminarer.

LÆRING
Lene Tanggaard og Christian lærer ledere om kreativitet.

TRÆNING
Nikolaj Hübbe træner ledere i træningsrum og træningskultur.

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV