THE PERSONAL BUSINESS PLAN – A BLUEPRINT FOR RUNNING YOUR LIFE

Et foredrag om at finde din livsambition, genopfinde dig selv, forblive læringsparat og fastholde modet til at forpligte dig

”Fremtiden passer ikke ned i fortidens beholdere. Du er nødt til at bryde dine mønstre for at overleve,” skriver ledelseseksperten Stephen Bruyant-Langer. 

Midlet er at overføre nogle af de værktøjer, du kender fra forretningslivet til privatlivet. Når du lykkes med at holde dit liv ud i strakt arm og betragte det uden selvbegrænsninger, oplever du en uvurderlig afklaret følelse. Det er den følelse, der giver livet mening. Vores naturlige konfliktskyhed gør, at vi ikke tør se fremtiden i øjnene og tage de nødvendige beslutninger, før vi bliver indhentet af begivenhederne.

Bruyant-Langer gør op med denne afventende holdning og giver mennesker metoder til at styre deres eget liv. Han mikser modeller, anekdoter, egne erfaringer og utallige konkrete eksempler. Denne inspirerende og håndfaste cocktail giver ny energi og leder til nye målsætninger og nye personlige projekter. 

Bruyant-Langer kombinerer sin hands-on ekspertise som headhunter med sin solide erhvervspsykologiske erfaring og skaber dermed en sammenhæng, hvor du tænker: ”Jeg kan slet ikke lade være med at springe ud i det!”

THE PERSONAL BUSINESS PLAN – A BLUEPRINT FOR RUNNING YOUR LIFE

A keynote about finding your life ambition, reinventing yourself, remaining learning agile and maintaining your courage to commit

”The future doesn’t fit into the containers of the past. You need to break your patterns in order to survive,” writes leadership expert Stephen Bruyant-Langer. 

The way is to transfer some of the tools that you know from your professional life to your personal life. When you succeed in holding your life at arm’s length and observing it without self-limitations, you experience an invaluable feeling of clarity. This is the feeling that gives life meaning. Our natural fear of conflicts means that we do not look the future in the eyes and make the necessary decisions before events catch up with us.

Bruyant-Langer disrupts this reactive attitude and gives you tools to govern your own lives. He mixes models, anecdotes, own experiences and numerous specific examples. This inspiring and directive cocktail provides new energy and leads to new goals and new personal projects. 

Bruyant-Langer combines his hands-on headhunter expertise with his solid business psychology experience and creates a context in which you think: “I can’t not do this!”

Bestil mere information