DET UMULIGES MULIGHED

Et nytænkende foredrag om hvordan det umuliges mulighed er et redskab til at skabe high performance

Det umulige er umuligt. Men ved at vi som mennesker og virksomheder alligevel stræber efter det umulige, kommer vi i kontakt med en række uudnyttede potentialer, som vi går glip af i dag.
Det umuliges mulighed er, at vi tør stræbe efter det umulige, fordi denne stræben i sig selv vil afføde nye muligheder for viden, udvikling og praksis.

Ønsker vi at skabe og tænke noget, som er autentisk nyt, må vi slippe vores vante forestillinger, modeller og rutiner. Hvis vi bliver ved med at tage udgangspunkt i de eksisterende ledelsespraksissers fundament i best practices, hvor vi fremskriver fortiden ind i fremtiden, sker der selvsagt ikke noget nyt.
Vi må forlade den kendte vej og vove at kaste os ud på dybt vand. Vi må tage springet ud over det velkendtes begrænsende rammer og ud i det ukendtes domæne, hvor alt er muligt. Her kommer vi i kontakt med potentialerne for nytænkning, nyskabelse og udvikling, vi ikke tidligere så. Det, som før syntes umuligt, bliver pludselig muligt.

Foredraget er et visionært bud på de potentialer for high performance, som er forbundet med at gå beyond leadership og stræbe efter det umuliges mulighed. Foredraget bevæger sig i spændingsfeltet mellem ledelse, high performance potentialer, kunst, filosofi og videnskab. Et interaktivt kalejdoskop hvor lag af fortid, nutid og fremtid skrælles af og genopstår på ny.

 

Bestil mere information