Vækst & Bæredygtighed

Hvordan kan Danmark blive mere konkurrencedygtig?
Skal vi vælge vækst eller bæredygtighed?

I Steen Hildebrandts nye foredrag argumenterer han for at vækst og bæredygtighed ikke behøver at være modsætninger, og at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt samvær, samarbejde og empati. I foredraget tager Steen Hildebrandt Jer med på en rejse, hvor velfærds- og industrisamfundet analyseres. Foredrag er et opgør med en del af den vækst-, arbejds- og økonomitænkning, der har udviklet sig gennem de sidste mange år, og som har ført til dybe kriser og dyb splittelse i verden. Der er brug for at tænke verden som en helhed selv om man kommer fra en kommune, en region eller et land.

Vi bliver nød til at finde nye veje, potentialer og muligheder på den anden side af en samfunds- og ledelsestænkning, der har overlevet sig selv.
Foredraget rummer udfordringer, håb og visioner for fremtiden, og er Hildebrandts hidtil mest personlige bud på betydningen af ledelse.

 

Bestil mere information

Navn *
Navn