Digitale platforme og nye forretningsmodeller

Hvordan kan Uber være 51 milliarder dollars værd uden at eje andet end sit eget hovedkvarter?

Hvordan kan Facebooks årlige overskud være 12,4 milliarder dollars, når det er gratis at bruge? Hvordan kan MobilePays dominans fortabes på et øjeblik? Hvorfor kostede den danske motionsApp 575 millioner DKK?
De nye digitale forretningsmodeller vender op og ned på de klassiske dyder om, hvordan man skal tjene penge. Det digitale kerneprodukt er ofte gratis, og indtægterne kommer fra tillægstjenester og annoncører. Mange brancher står over for et markant skifte fra at være købmænd til at blive markedspladser. Resultatet er et sammenbrud i indtægterne for de etablerede spillere, mens nye aktører med radikalt anderledes forretningsmodeller har let spil og står uden for den etablerede regulering.
Dette foredrag beskriver, hvordan de digitale platforme fx MobilePay eller Endomondo er skruet sammen. Hvordan tjener de penge, og hvordan fungerer i det hele taget de digitale markedsmekanismer? Hvordan tiltrækker og fastholder man kunderne? Og hvordan bør man som etableret virksomhed reagere på truslen fra de digitale markedspladser som fx airbnb.

Foredraget holdes også på engelsk

 Digital platforms and the new business models


How is Uber worth 51 billion dollars without any other asset than its headquarters?

How is Facebook's annual profit $12.4 billion, when it is free to use? How could MobilePay’s dominance perish in an instant? How did the Danish motionsApp sell for DKK 575 million?

The new digital business models invert the classic virtues about how to make money. The digital core product is often free and revenues come from added services and advertisements. Many industries face a big change from being merchants to being marketplaces. The result is a collapse in revenue for the established players, while new players with radically different business models have the advantage and can stay outside the established regulations.


This lecture describes how digital platforms such as MobilePay or Endomondo are made. How do they make money and how do the digital market mechanisms work? How do you attract and retain your customers? And how should established companies respond to the threat from digital marketplaces such as Airbnb?

 

The lecture is also be offered in English.

Bestil mere information