High Performance Institute, HPI

Svaret på, hvad god ledelse er, afhænger af samtiden. Derfor er det vigtigt konstant at lade sig inspirere og opdatere – at lære nye ledelsesmodeller, viden og metoder, som er særligt udviklet til nutiden – og ikke mindst mødet med fremtidens udfordringer, der er helt anderledes, end vi har set før. Ligeledes er de forventninger, der er til nutidens ledere, meget anderledes end for bare ti eller tyve år siden. Hos High Performance Institute har vi foredrag om ledelse fra fire forskellige verdener; erhverv, sport, kunst og videnskab, med formålet om at få mennesker til at forstå den verden, som vi lever i, og hjælpe dem til at udfolde sit fulde potentiale.

Hvad er god ledelse anno 2018?

Det er kendt, men ikke nødvendigvis erkendt, at god ledelse har afgørende betydning for konkurrencekraften, vækstpotentialet, produktiviteten og indtjeningsevnen i danske virksomheder. Det viser hovedparten af de analyser om ledelse, der er gennemført i de senere år i Danmark og udlandet. God ledelse er altafgørende for et godt arbejdsliv og en solid bundlinje.

Men er den bedste leder streng, kontrollerende og resultatorienteret? Eller kommer resultaterne fra den forstående, optimistiske og motiverende leder? Svaret er naturligvis ikke sort-hvidt. Men kigger man på nylige undersøgelser, viser det sig at den ‘omsorgsfulde leder’ eller det ’relationsorienterede’ lederskab faktisk er den form, som fungerer bedst i Danmark. God ledelse anno 2018 kræver inddragelse af medarbejderne i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, socialt ansvar og omsorg for medarbejderne samt bedre evne til at levere nye produkter, omstille sig og samarbejde med leverandører.

Danske ledere er bedst til management

Paradoksalt er det, at de danske ledere er bedre til at styre, end til at motivere og inspirere. Undersøgelser viser, at danske ledere i overført forstand har læst lærebogen om moderne management – og måske endda kan den udenad. Derimod kniber det med lærebogen om leadership. Det er problematisk, da den styringsbetonede ledelsesstil i sidste ende går ud over både produkt og forbrugere. Organisationer, som ændrer ledelsesstil hen imod en mere dynamisk, tilstedeværende ledelse til fordel for blindt fokus på målbare resultater, opdager, at det giver gladere medarbejdere og dermed gladere kunder. Og i sidste ende den bedste forretning.

Derfor har vi hos High Performance Institute først og fremmest fokus på ledelse. Det handler om at motivere, inspirere og hjælpe medarbejderne til at præstere bedre. Og i mindre grad om management, regneark og resultatmålinger. Det handler om vores samtid og vores fremtid.

Lad dig inspirere og lære fra foredrag om ledelse

Ledelse er ikke en standardvare. Det er meget mere individualiseret. Trods forskningsresultater findes der ikke én opskrift på, passer til alle virksomheder eller den enkelte leder. Men med de foredrag om ledelse, du finder hos os, kan du skabe grundlag for refleksion. Lad dig f.eks. inspirere af Jim Hagemann Snabes foredrag, som handler om at mestre drømme og detaljer, for at skabe bæredygtig og vedvarende high performance. Forstå verden med Eva Steensig eller bliv klogere på det kreative lederskab med Kasper Holten, som har har brugt sin lederrolle til at udfolde mennesker på mange niveauer til at skabe særlige og store præstationer.

Foruden de mange foredrag, som vi tilbyder, er det instituttets formål at udnytte viden og erfaringerne fra de fire verdener til at udvikle nye kurser, workshops og skræddersyede virksomhedsforløb. Samt hele tiden at optimere vores succesfulde lederuddannelser: High Performance Leadership og High Performance Team Leadership.