Workshop med Eva Steensig

Workshops

Opdag forandringer og hidden disruption i tide

Biografi

Eva Steensig har hele sit professionelle liv beskæftiget sig med at forstå motiverne for menneskers forbrug og adfærd. Med det udgangspunkt, har hun arbejdet med at få virksomheder og organisationer til at udnytte deres muligheder for high performance. Hun har hjulpet mange virksomheder til at forretningsudvikle ved at give dem en forståelse for behov og adfærd i vækst kombineret med deres respektive kerne og potentiale.

Eva Steensig er en inspirerende rådgiver, som med sit engagement og smittende begejstring får virksomheder og organisationer til at se nye muligheder og finde nye veje i en foranderlig kompleks virkelighed. Eva Steensig er en efterspurgt underviser og kommentator i medier blandet andre grundet hendes helt særlige kombination af viden, engagement, indlevelse, formidlingsevne og personlighed.
Udgangspunktet for Eva Steensigs virke har altid været en dybdegående nysgerrighed overfor forbrugernes hverdagsliv, værdier, holdninger og adfærd. Hendes nysgerrighed har drevet hende til at få større indsigt i dette felt gennem sociologien såvel som gennem at lede adskillige store forbrugerundersøgelser. Ikke mindst har hendes erfaring fra de mange danske og internationale virksomheder, hun har arbejdet for, givet hende en dyb indsigt i forbrugeradfærd.

Efter i mange år at have arbejdet med kommunikation og især gennemgribende branding- og strategiprocesser, har Eva Steensig de seneste år fokuseret på at udvikle nytænkende og operationelle tilgange til at forstå og arbejde med den nærmeste fremtid. Det gør hun som modreaktion på metodeløs fremtidsforskning og for at imødekomme de behov, virksomheder har, når de skal forretningsudvikle fremadrettet.
Hendes store erfaring med at arbejde med virksomheder fra alle brancher og kontinenter har givet Eva Steensig en unik evne og ballast til at identificere markedsmuligheder med udgangspunkt i en præcis viden og virkelighedsnær samtids- og fremtidsforståelse.

Biography

Eva Steensig has throughout her professional life been pre-occupied with understanding the motives behind human consumption and behaviour. With this point of departure, she has worked with getting companies and organisations to utilise their respective potential to ensure high performance. She has assisted many companies in the process of undertaking corporate development by providing them with a detailed understanding of demand and behaviour in growth combined with the company’s respective core and potential.

Eva Steensig is an inspiring consultant. With her engagement and captivating positivity, she makes companies and organisations discover new potential and help them find novel ways in a complex reality characterised by immense changeability. Eva Steensig is a popular teacher and commentator because of her unique way of combining knowledge, engagement, empathy, communication skills and personality.
The point of departure for Eva Steensig’s profession has always been a deep curiosity of consumers’ everyday life, values, opinions and behaviour. Her curiosity has driven her to gain greater insight into this field through sociology and through leading numerous extensive consumer behavior investigations. Finally, her experience from working with many Danish and international companies provided her with deep insight into consumer behaviour.

Following many years of working with communication and in particular sweeping branding and strategy processes, Eva Steensig has in the recent years focused on developing novel operational approaches to understanding and working with the near-future. She insists on this pre-occupation as a counter reaction to the method-less future-research and to respond to the needs companies have when they must prepare themselves for continuous corporate development in the future.
The extensive experience with working with companies from all industries and continents have provided Eva Steensig with a unique ability and ballast to identify market opportunities with point of departure in precise knowledge and realistic understanding of our contemporary time and of the future as well.

“Det handler ikke om at kigge på konkurrenter, men om at forstå den verden, vi lever i.”

EVA STEENSIG

Workshops

Opdag forandringer og hidden disruption i tide

“Det handler ikke om at kigge på konkurrenter, men om at forstå den verden, vi lever i.”

EVA STEENSIG

Biografi

Eva Steensig har hele sit professionelle liv beskæftiget sig med at forstå motiverne for menneskers forbrug og adfærd. Med det udgangspunkt, har hun arbejdet med at få virksomheder og organisationer til at udnytte deres muligheder for high performance. Hun har hjulpet mange virksomheder til at forretningsudvikle ved at give dem en forståelse for behov og adfærd i vækst kombineret med deres respektive kerne og potentiale.

Eva Steensig er en inspirerende rådgiver, som med sit engagement og smittende begejstring får virksomheder og organisationer til at se nye muligheder og finde nye veje i en foranderlig kompleks virkelighed. Eva Steensig er en efterspurgt underviser og kommentator i medier blandet andre grundet hendes helt særlige kombination af viden, engagement, indlevelse, formidlingsevne og personlighed.
Udgangspunktet for Eva Steensigs virke har altid været en dybdegående nysgerrighed overfor forbrugernes hverdagsliv, værdier, holdninger og adfærd. Hendes nysgerrighed har drevet hende til at få større indsigt i dette felt gennem sociologien såvel som gennem at lede adskillige store forbrugerundersøgelser. Ikke mindst har hendes erfaring fra de mange danske og internationale virksomheder, hun har arbejdet for, givet hende en dyb indsigt i forbrugeradfærd.

Efter i mange år at have arbejdet med kommunikation og især gennemgribende branding- og strategiprocesser, har Eva Steensig de seneste år fokuseret på at udvikle nytænkende og operationelle tilgange til at forstå og arbejde med den nærmeste fremtid. Det gør hun som modreaktion på metodeløs fremtidsforskning og for at imødekomme de behov, virksomheder har, når de skal forretningsudvikle fremadrettet.
Hendes store erfaring med at arbejde med virksomheder fra alle brancher og kontinenter har givet Eva Steensig en unik evne og ballast til at identificere markedsmuligheder med udgangspunkt i en præcis viden og virkelighedsnær samtids- og fremtidsforståelse.

Biography

Eva Steensig has throughout her professional life been pre-occupied with understanding the motives behind human consumption and behaviour. With this point of departure, she has worked with getting companies and organisations to utilise their respective potential to ensure high performance. She has assisted many companies in the process of undertaking corporate development by providing them with a detailed understanding of demand and behaviour in growth combined with the company’s respective core and potential.

Eva Steensig is an inspiring consultant. With her engagement and captivating positivity, she makes companies and organisations discover new potential and help them find novel ways in a complex reality characterised by immense changeability. Eva Steensig is a popular teacher and commentator because of her unique way of combining knowledge, engagement, empathy, communication skills and personality.
The point of departure for Eva Steensig’s profession has always been a deep curiosity of consumers’ everyday life, values, opinions and behaviour. Her curiosity has driven her to gain greater insight into this field through sociology and through leading numerous extensive consumer behavior investigations. Finally, her experience from working with many Danish and international companies provided her with deep insight into consumer behaviour.

Following many years of working with communication and in particular sweeping branding and strategy processes, Eva Steensig has in the recent years focused on developing novel operational approaches to understanding and working with the near-future. She insists on this pre-occupation as a counter reaction to the method-less future-research and to respond to the needs companies have when they must prepare themselves for continuous corporate development in the future.
The extensive experience with working with companies from all industries and continents have provided Eva Steensig with a unique ability and ballast to identify market opportunities with point of departure in precise knowledge and realistic understanding of our contemporary time and of the future as well.