Foredrag med Rasmus Byskov-Nielsen

Foredrag / Lectures

Forsvar for fællesskabet
High Performance Leadership i det offentlige

Biografi

Rasmus Byskov-Nielsen har en lang topledererfaring i fællesskabets tjeneste. Hele hans liv har han viet til arbejdet med at styrke fællesskabet – i små fællesskaber, i store, i midlertidige og i blivende fællesskaber. Fordi fællesskaber motiverer adfærd og skaber bedre resultater.

Biography

Rasmus Byskov-Nielsen has a long experience as a top manager in the service of the community. His whole life he has devoted himself to the work of strengthening the community – in small communities, in large, in temporary and in permanent communities. Because communities motivate behavior and create better results.

“Værdsæt den danske velfærds betydning for erhvervslivet.”

TUE MANTONI, Samfundskontrakten

Foredrag / Lectures

Forsvar for fællesskabet
High Performance Leadership i det offentlige

“Værdsæt den danske velfærds betydning for erhvervslivet.”

TUE MANTONI, Samfundskontrakten

Biografi

Rasmus Byskov-Nielsen har en lang topledererfaring i fællesskabets tjeneste. Hele hans liv har han viet til arbejdet med at styrke fællesskabet – i små fællesskaber, i store, i midlertidige og i blivende fællesskaber. Fordi fællesskaber motiverer adfærd og skaber bedre resultater.

Biography

Rasmus Byskov-Nielsen has a long experience as a top manager in the service of the community. His whole life he has devoted himself to the work of strengthening the community – in small communities, in large, in temporary and in permanent communities. Because communities motivate behavior and create better results.