Foredrag med Sten Scheibye

Foredrag / Lectures

Bestyrelsesledelse
Mentoring og mesterlære

Biografi

Sten Scheibye er cand.scient. i kemi og ph.d. i organisk kemi fra Århus Universitet samt en HD i marketing fra Copenhagen Business School (CBS).
Sten Scheibyes karriere startede i Leo Pharma (Tidligere Løvens kemiske Fabrik) hvor han var fra 1981 til 1993 – senest som koncerndirektør med ansvar for salg og markedsføring af lægemidler. Fra 1995-2008 var han CEO i Coloplast.

Sten Scheibye har ligeledes en imponerende bestyrelseskarriere: Bl.a. tidl. formand for Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden samt Novo Holdings i perioden 2003-2018. Endvidere tidl. Formand for DTU og Eksportrådet 2009 – 2013. Herudover bestyrelsesposter i bl.a. Magasin (1997-2002), Danisco (1999-2002), Danske Bank (1998-2011), med flere.

I dag er Sten Scheibye bestyrelsesformand, Industriens Fond, Knud Højgaards Fond og BioInnovation Institute og i bestyrelsen for Fondenes Videncenter. Samt seniorrådgiver for Novo Holdings og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc.

Sten Scheibye holder foredrag og workshops om bestyrelsesledelse. Han ønsker tillige at bruge sin tid og erfaring som mentor og mesterlærer for nye og nuværende ledere.

Biography

Sten Scheibye is a cand.scient. in chemistry and Ph.D. in organic chemistry from the University of Aarhus and an HD in marketing from Copenhagen Business School (CBS).

Sten Scheibye’s career started at Leo Pharma (formerly The Lion’s Chemical Factory) from 1981 to 1993 – most recently as Executive Vice President with responsibility for sales and marketing of pharmaceuticals. From 1995-2008 he was CEO of Coloplast.

Sten Scheibye also has an impressive board career including: former chairman of Novo Nordisk A/S and the Novo Nordisk Foundation as well as Novo Holdings in the period 2003-2018. Furthermore, former Chairman of DTU and the Danish Trade Council 2009 – 2013. In addition, board positions in e.g. Magasin (1997-2002), Danisco (1999-2002), Danske Bank (1998-2011).

Today, Sten Scheibye is chairman of the board at Industriens Fond, Knud Højgaards Fond and BioInnovation Institute and on the board of Fondenes Videncenter. As well as senior advisor for Novo Holdings and member of the board of ConvaTec plc.

Sten Scheibye gives lectures and workshops on board management. He also wants to spend his time and experience as a mentor and master teacher for new and current leaders.

“Du skal turde være i tvivl.”

STEN SCHEIBYE
Foredrag med Sten Sheibye

Foredrag / Lectures

Bestyrelsesledelse
Mentoring og mesterlære

“Du skal turde være i tvivl.”

STEN SCHEIBYE
Foredrag med Sten Sheibye

Biografi

Sten Scheibye er cand.scient. i kemi og ph.d. i organisk kemi fra Århus Universitet samt en HD i marketing fra Copenhagen Business School (CBS).
Sten Scheibyes karriere startede i Leo Pharma (Tidligere Løvens kemiske Fabrik) hvor han var fra 1981 til 1993 – senest som koncerndirektør med ansvar for salg og markedsføring af lægemidler. Fra 1995-2008 var han CEO i Coloplast.

Sten Scheibye har ligeledes en imponerende bestyrelseskarriere: Bl.a. tidl. formand for Novo Nordisk A/S og Novo Nordisk Fonden samt Novo Holdings i perioden 2003-2018. Endvidere tidl. Formand for DTU og Eksportrådet 2009 – 2013. Herudover bestyrelsesposter i bl.a. Magasin (1997-2002), Danisco (1999-2002), Danske Bank (1998-2011), med flere.

I dag er Sten Scheibye bestyrelsesformand, Industriens Fond, Knud Højgaards Fond og BioInnovation Institute og i bestyrelsen for Fondenes Videncenter. Samt seniorrådgiver for Novo Holdings og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc.

Sten Scheibye holder foredrag og workshops om bestyrelsesledelse. Han ønsker tillige at bruge sin tid og erfaring som mentor og mesterlærer for nye og nuværende ledere.

Biography

Sten Scheibye is a cand.scient. in chemistry and Ph.D. in organic chemistry from the University of Aarhus and an HD in marketing from Copenhagen Business School (CBS).

Sten Scheibye’s career started at Leo Pharma (formerly The Lion’s Chemical Factory) from 1981 to 1993 – most recently as Executive Vice President with responsibility for sales and marketing of pharmaceuticals. From 1995-2008 he was CEO of Coloplast.

Sten Scheibye also has an impressive board career including: former chairman of Novo Nordisk A/S and the Novo Nordisk Foundation as well as Novo Holdings in the period 2003-2018. Furthermore, former Chairman of DTU and the Danish Trade Council 2009 – 2013. In addition, board positions in e.g. Magasin (1997-2002), Danisco (1999-2002), Danske Bank (1998-2011).

Today, Sten Scheibye is chairman of the board at Industriens Fond, Knud Højgaards Fond and BioInnovation Institute and on the board of Fondenes Videncenter. As well as senior advisor for Novo Holdings and member of the board of ConvaTec plc.

Sten Scheibye gives lectures and workshops on board management. He also wants to spend his time and experience as a mentor and master teacher for new and current leaders.