High Performance Talks
i Royal Arena

High Performance Talks i Royal Arena
– ord der fører til noget.

Der tales meget om, at Danmark har brug for bedre ledere. Nu gør High Performance Institute og Royal Arena noget ved det. I løbet af året vil ledere og medarbejdere, fra både det offentlige og private erhvervsliv, få mulighed for at mødes 4 gange i Royal Arena. Ikke for at overvære en musikalsk eller sportslig præstation. Men for at lytte, blive inspireret, udfordret, begejstret og provokeret – og for derigennem at komme til at præstere bedre som ledere og medarbejdere.

Formålet med møderne er, med forskellige indfaldsvinkler, at sætte dagsordenen for en helt ny form for lederskab. En ledelsesform, hvor tillid og frisættelse erstatter kontrol og styring. En ledelsesform, hvor medarbejdere gives plads til at yde deres bedste med fokus på motivation, engagement og mening. Netop dette er baggrunden for, vi ønsker, at High Performance Talks både er for ledere og medarbejdere. Sammen er vi bedst, når vi skal føre ord til handlinger.

Møderne har fået navnet High Performance Talks, fordi de er tilrettelagt med udgangspunkt i et foredrag med nogle af tidens mest markante inspiratorer inden for kunst, forskning, sport og erhvervsliv bl.a. Jim Hagemann Snabe, Morten Albæk, Lene Tanggaard, Christian Stadil og Åge Hareide. Foruden foredragene vil møderne bære præg af workshops og dialog mellem deltagerne, inden aftenen afsluttes med fælles middag.

High Performance Talks er resultatet af et samarbejde mellem Royal Arena og High Performance Institute. Sidstnævnte har i en årrække været ambitiøs initiativtager til foredrag og lederuddannelser med det formål at højne niveauet blandt ledere og medarbejdere i det private og offentlige erhvervsliv. Lederuddannelserne er lavet i et tæt samarbejde med CBS Executive.

High Performance Talks i Royal Arena vil finde sted første gang den 7. maj 2019. Personer og virksomheder vil kunne deltage i samtlige 4 Talks samt 1 koncert pr. sæson.

Prisen for High Performance Talks sæson 2019 i Royal Arena er:
1 deltager kr. 20.000 eks. moms.
3 deltagere fra samme virksomhed kr. 40.000 eks. moms.
Behøver ikke være de samme 3 der deltager hver gang.

Ekstra: Deltagerne briefes pr. mail i god tid i forvejen, så de har tid til og mulighed for at forberede sig til eventet. Prisen inkluderer tillige en aften med koncertbillet og spisning med en international artist i Royal Arena.

Bemærk, at der kun er plads til 120 medlemmer af High Performance Talks.

Skal du være med?

High Performance Talks i Royal Arena

Program 2019

Hver High Performance Talk aften afvikles således:

18:00 Velkomst
18:30 Foredrag
20:00 Middag
22:00 Tak for i aften

Derudover koncert, billet og middag med en international artist.
Navn og dato vil blive offentliggjort snarest.

7. maj

Kreativitet,
innovation og læring.

Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi
Christian N. Stadil, investor og virksomhedsejer

18. september

Ét liv. Én tid. Ét menneske
og Jytte fra marketing.

Morten Albæk, filosof og erhvervsmand
Morten Münster, adfærdsekspert

10. oktober

Ansvarligt lederskab i en digital
og global brydningstid.

Christina Boutrup, journalist og Kina ekspert
Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk og Siemens

26. november

Krig, kamp og kærlighed
– de kampafgørende detaljer.

Kim Kristensen, oberst og kongehusets ceremonimester
Åge Hareide, Landstræner for det danske fodboldlandshold

Skal du være med?