High Performance Training

High Performance Training er et nyt initiativ fra High Performance Institute

High Performance Training er skræddersyede uddannelses- og kursusforløb for ledere og medarbejdere. De foregår ude i de enkelte virksomheder og er nøje tilpasset den virkelighed, de hver især er en del af.

High Performance Training opfylder et behov for at fortsætte lederudviklingen, når deltagerne har afsluttet den succesfulde High Performance Leadership lederuddannelse. De er taget hjem dybt inspirerede og optændt af entusiasme og lyst til at implementere det nye mindset i den virksomhed, de er sat til at lede.

Men hvordan giver man sin egen begejstring videre til sine medarbejdere på en måde, så de mærker den i samme grad som én selv?
Hvordan skaber man en holdånd omkring en ny tankegang, så den bliver selve den mentale motor, som driver virksomheden i den ønskede retning?

Det er de spørgsmål, som High Performance Training svarer på.

Vi kunne også have valgt at kalde det ’Implementering’ eller ’Praksis’. Men dybest set er det træning, det handler om. I sportens og kulturens verden er træning en naturlig forudsætning for at komme til at præstere bedre. Så hvorfor ikke også i erhvervslivet?

High Performance Training består af inspirerende foredrag og seancer med High Performance Speakers fra erhvervslivets, sportens, kulturens eller forskningens verden. Forløbet strækker High Performance Training sig typisk over 3-10 dage og tilrettelægges i tæt samarbejde med den private eller offentlige virksomhed, hvor træningen skal foregå.

High Performance Training skaber en dyb forståelse hos den enkelte for ’hvorfor er dette relevant for mig?’. Det skaber klarhed om retningen og kridter den bane op, hvor medarbejderne sammen skal træne på for at nå målet.

High Performance Training er et skræddersyet forløb, som  bl.a. er gennemført for Domstolsstyrelsen (træning og uddannelse af retspræsidenter – i samarbejde med CBS Executive) samt for Danske Bank (træning og workshops for 200 ledere).

Kontakt os for at høre mere
Læs mere om hvordan vi arbejder