Project Description

jim snabe

Foredrag med Jim Hagemann Snabe: Ansvarligt lederskab i en digital og bæredygtig brydningstid

Den digitale revolution skaber uanede muligheder for at genopfinde virksomheder, udvikle vores samfund og løse nogle af verdens store problemer. Samtidig udfordrer teknologier som kunstig intelligens menneskets rolle i fremtiden. Hvilke konsekvenser har den digitale udvikling? Hvordan leder vi udviklingen, så det ikke er teknologien, der bestemmer, hvordan fremtiden formes, men vi mennesker? Jim Hagemann Snabe giver i sit foredrag “Ansvarligt lederskab i en digital og bæredygtig brydningstid” sit bud på, hvordan vi skal tackle de teknologiske forandringer, vi står overfor. Han udfordrer eksisterende antagelser, diskuterer mulighederne virksomheder og samfundet står overfor, og advarer samtidig mod de største risici. ”Ansvarligt lederskab i en digital og bæredygtig brydningstid” er Jim Hagemann Snabes svar på, hvordan vi styrer den teknologiske udvikling i en bæredygtig retning for mennesker. Det ansvarlige lederskab er godt for organisationen, alle stakerholders og hele verden.

Lecture with Jim Hagemann Snabe: Responsible leadership in a digital time of unrest

We are in many ways lucky to be able to live through one of the greatest ever times of unrest. Nevertheless, with this portion of luck comes big responsibility. The fourth industrial revolution creates unseen opportunities to reinvent companies, develop our societies and solve some of the world’s biggest problems. At the same time technology such as artificial intelligence challenges the human role in the future. What consequences does the digital development have? How do we manage the development so that it is not technology deciding how the future is to be formed but rather that human beings maintain this role? Jim Hagemann Snabe provides in his lecture “Responsible leadership in a digital time of unrest” his view on how we must tackle the technological changes we are facing. He challenges existing presumptions in his analysis of the many opportunities we have for creating a better future and at the same time warns against the biggest risks. “Responsible leadership in a digital time of unrest” is Jim Hagemann Snabe’s solution to how we manage the technological development towards a better future for everyone.

Bestil mere information