Project Description

HPI Foredrag NielsOvergaard

Foredrag med Niels Overgaard: Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening

I dette inspirerende foredrag får du med afsæt i bogen ”Det hele handler ikke om dig” en moderne og lettilgængelig introduktion til principperne i stoisk filosofi. Foredraget er en opfordring til at tage personligt ansvar og tjene det fælles bedste.

Lecture with Niels Overgaard: Ancient principles for a life of serenity, freedom and meaning

Based on the book “It’s not all about you”, this inspiring lecture gives you a modern and easily accessible introduction to the principles of Stoic philosophy. The lecture is a call to take personal responsibility and serve the common good.

Bestil mere information