Projekbeskrivelse

Foredrag og workshop for bestyrelser og ledergrupper med ambitioner.

Aldrig har bestyrelsens rolle været mere afgørende end netop i disse år, hvor virksomhederne skal udvikle bæredygtige løsninger som både gavner samfundet og samtidig skaber en god forretning. Vi lever i en foranderlig verden hvor ny teknologi spiller en afgørende rolle for både kortsigtede og langsigtede beslutninger. Samtidig er verden blevet mere uforudsigelig, hvorfor kravet til hastighed også påvirker bestyrelserne – med flere møder og en tættere involvering. Det kræver stor indsigt, viden og ikke mindst mod. Den gode bestyrelsesformand gør mere end nogen anden forskellen på det gode og det mindre gode bestyrelsesarbejde.

Den ansvarlige bestyrelsesformand ved, at fremtidens bestyrelsesledelse vil handle om, at forny, udvikle og sikre samfundskontrakten mellem virksomhederne og samfundet.

Lectures and workshops for boards and management groups with ambitions.

Never has the role of the board been more crucial than in these years, where companies must develop sustainable solutions that both benefit society and at the same time create good business. We live in a changing world where new technology plays a crucial role in both short-term and long-term decisions. At the same time, the world has become more unpredictable, which is why the requirement for speed also affects the boards – with more meetings and closer involvement. It requires great insight, knowledge and not least courage. The good chairman of the board makes more than anyone else the difference between the good and the less good board work.

The responsible chairman of the board knows that board management of the future will be about renewing, developing and securing the social contract between the companies and society.

Bestil mere information