Projekbeskrivelse

Foredrag med Lars Kolind: Bevægelsen

Et foredrag om at gøre virksomheden til en bevægelse

Alle virksomheder kan blive bevægelser – ikke kun sociale eller idealistiske virksomheder. De virksomheder, der fungerer som bevægelser, kan gøre en forskel i samfundet, vokse hurtigere og tjene flere penge end de traditionelle virksomheder. Hvis din virksomhed laver pumper, kan I blive en bevægelse for rent vand til alle. Hvis din afdeling yder kommunal service til ældre, kan I blive en bevægelse for en bedre alderdom. Hvis du leder en skole, kan du gøre skolen til en bevægelse, der fostrer næste generations samfundsborgere. Det er ikke bare et spørgsmål om ord – der skal handling til. Men! Hvis det lykkes jer at blive en bevægelse, gør det stor forskel. Især fordi I lettere kan aktivere kunder, leverandører og andre til at arbejde sammen med er i stedet for imod jer, hvis I har en klar defineret bevægelse. For slet ikke at nævne medarbejderne: De bedste medarbejdere ønsker en mening med det, de gør. ”Bevægelsen” er også titlen på Lars Kolinds nye bog i High Performance serien.

Lecture with Lars Kolind: The Movement

A lecture about turning your company into a movement

Any company can become a movement – any company can, not just social or idealistic ones. 
A company becoming a movement can make a difference in society, grow faster and in the end make more money than traditional companies. If your business as an example produces water pumps, then it can become a movement seeking to provide clean water for everyone. If your department provides municipal services to the elderly, it can turn into a movement for improved life quality for the elderly. If you are working for a school, you can turn the school into a movement that seeks to foster the next generation. It is not just a matter of words; action is required. BUT! If you succeed in becoming a movement, then you can make a big difference; especially because you can enable customers, suppliers and others to work with you rather than against you. And most important of all: the best employees want a sense of purpose in what they do. The Movement is also the title of Lars Kolind’s book in the High Performance Series.

Bestil mere information