Projekbeskrivelse

Foredrag med Christian N. Stadil: Company Karma

Et foredrag om karma som forretningsfilosofi

Karma betyder at alt, du gør, har konsekvenser. Med denne forudsætning er Company Karma en ny måde at drive forretning på. Company Karma er blevet en forretningsfilosofi for Christian N. Stadils mange virksomheder. Fremtidens ledere ved, at de må forene langsigtede forretningsstrategier med hensynet til den verden, som virksomheden og dens medarbejdere er en del af. Formålet er ikke at købe et etisk alibi, men at skabe holdbar værdi – for virksomheden, medarbejderne og omverdenen. Company Karma er Corporate Social Responsibility i praksis for virksomheder, der tænker i helheder – og som tænker globalt! Rigtigt eksekveret vil Company Karma frigøre kreativitet og innovation samt ruste virksomheder i kampen om den nye tids medarbejdere. Company Karma er også historien om, hvorledes det er lykkedes Christian N. Stadil og nogle dedikerede medarbejdere at bevæge Hummel fra at være et lokalt brand til at blive globalt gennem en bevidst strategi om at være anderledes og skæv i sin markedsføring og samtidig benytte helt nye måder at udvikle sit brand og sin virksomhed på. Company Karma er en bevidst, anderledes brug af branding, markedsføring og storytelling. Det handler om at give for at få. Det handler om at sprede god energi og selvtillid, og så handler det om at holde op med at forsøge at slå og bekæmpe konkurrenterne, for først når du tror på dig selv og det du kan, kan man skabe Company Karma.

Lecture with Christian N. Stadil: Company Karma

A lecture about karma as a business philosophy

Karma means that everything you do has consequences. With that in mind, Company Karma is a new way of conducting business. Company Karma has become a business philosophy for Christian N. Stadil in his companies. Future leaders know that they must combine long-term business strategies with the interest of the world which the company and its employees are part of. The purpose is not to buy an ethical alibi, but to create lasting value – for the company, employees and the outside world. Company Karma is Corporate Social Responsibility in practice for companies that think holistically – and globally! Properly executed, Company karma will unleash creativity and innovation and prepare businesses for the new challenges with the new era’s employees. Company Karma is also the story of how Christian Stadil and some dedicated employees succeeded in taking Hummel from a local brand to a global brand with a conscious strategy of being different and offbeat in their marketing strategy and using new ways to create and develop their brand and business. Company Karma is a consciously different use of branding, marketing and storytelling. It is about giving in order to receive. It is all about spreading good energy and confidence, and it is about stopping trying to beat the competitors – because only when you believe in yourself and what you can do, can you create Company Karma.

Bestil mere information