Company Karma 2018-09-23T12:47:47+00:00

Project Description

Foredrag med Christian N. Stadil: Company Karma

Et foredrag om karma som forretningsfilosofi.

Karma betyder at alt, hvad du gør, har en konsekvens. Med den læring er Company Karma en ny måde at drive forretning på. Company karma er blevet en forretningsfilosofi.

Fremtidens ledere ved, at de må forene langsigtede forretningsstrategier med hensynet til den verden, som virksomheden og dens medarbejdere er en del af. Formålet er ikke at købe et etisk alibi, men at skabe holdbar værdi – for virksomheden, medarbejderne og omverdenen.

Company karma er praktisk Corporate Social Responsibility for virksomheder, der tænker i helheder – og tænker globalt! Rigtigt eksekveret vil Company karma frigøre kreativitet og innovation og ruste virksomheder i kampen om den ny tids medarbejdere.

Company karma er også historien om hvorledes det er lykkedes Christian Stadil og nogle dedikerede medarbejdere at bevæge Hummel fra at være et lokalt brand til et globalt brand ved en bevidst strategi om at være anderledes og skæv i sin markedsføring og benytte helt nye måder at udvikle sit brand og sin virksomhed på.

Company Karma er en bevidst, anderledes brug af branding, markedsføring og storytelling.

Det handler om at give for at få. Det handler om at sprede god energi og selvtillid, og så handler det om at holde op med at forsøge at slå og bekæmpe konkurrenterne, for først når du tror på dig selv og det du kan, man kan skabe Company Karma.

Company Karma

A lecture about karma as a business philosophy.

Karma means that everything you do has a consequence. With that in mind, Company Karma is a new way of conducting business. Company Karma has become a business philosophy.

Future leaders know that they must combine long-term business strategies with the interest of the world that the company and its employees are part of. The purpose is not to buy an ethical alibi, but to create lasting value – for the company, employees and the outside world.

Company Karma is practically Corporate Social Responsibility for companies that think incorporated – and globally! Properly executed, Company karma will unleash creativity and innovation and prepare businesses for the fight over a new era’s employees.

Company Karma is also the story of how Christian Stadil and some dedicated employees succeeded in taking Hummel from a local brand to a global brand with a conscious strategy of being different and offbeat in their marketing and using new ways to create and develop their brand and business.

Company Karma is a consciously different use of branding, marketing and storytelling.

It is about giving to receive. It is all about spreading good energy and confidence, and not trying to beat the competition, because when you believe in yourself and what you can do, you create Company Karma.

Bestil mere information