Projekbeskrivelse

Foredrag med Nikolaj Hübbe: De udvalgte

Et foredrag om talent, krav, konkurrence og ærlighed

Hvordan vælger man den rigtige medarbejder? Hvordan fravælger man den forkerte? Balletmester på Det Kongelige Teater, Nikolaj Hübbe, stiller store krav til sine dansere, fordi han ved, at store præstationer kræver hårdt arbejde. Talent er ikke nok. Han støtter og hjælper altid danseren med at udfolde sit fulde potentiale. Det gør han ved at være en meget synlig og passioneret leder, som bruger det meste af sin tid i træningsrummet, hvor de afgørende detaljer trænes igen og igen for at nå den store drøm om at skabe et af verdens bedste dansekompagnier. Det kræver lige dele ærlighed og kærlighed. Krydret med en stor viden om, hvad talent er, og ikke mindst et dybt kendskab til de krav, han udsætter talentet for. Krav, han kender fra en lang karriere som solodanser i New York City Ballet. ”I min verden vil alle være den bedste – den udvalgte”, siger Nikolaj Hübbe.  ”Sådan skal det være, for det betyder, at danseren er ambitiøs og modig, så vi sammen kan skabe noget stort”. Lysten til at træne og store ambitioner er essentielle grundtrin for Nikolaj Hübbes udvalgte.

Hør et udfordrende og brugbart foredrag om, hvordan Nikolaj Hübbe skaber store præstationer med sine dansere i kunstens verden. ”De udvalgte” er et foredrag, som andre verdener kan lære en masse fra. Især evne og lysten til at træne det, man er god til – igen og igen.

Lecture with Nikolaj Hübbe: The chosen ones

A lecture about talents, requirements, competition and honesty

How do you choose the right employee? How do you make sure to not choose the wrong one? The director of Ballet at the Royal Danish Theatre, Nikolaj Hübbe, has big requirements to his dancers because he knows that making great performances demands hard work. Talent is not enough. He always supports and helps the dancer to unfold his or her full potential. He does that by being an extremely visible and passionate leader who spend most of his time in the practice room where the crucial details are practised again and again in order to achieve the grand dream of creating one of the world’s best troops of dancers. It demands honesty and love. Spiced with his wide knowledge about what talent is and a deep understanding of the very requirements he exposes his dancers to. Requirements that he is very familiar with himself following a long career as solo-dancer in the New York City Ballet. “In my world, everyone wants to be the best, everyone wants to be the chosen one,” Nikolaj Hübbe says. “This is a way it has to be, as it proves that the dancer is ambitious and courageous, which means that we can rise to glory when working together”. The will to practise and high ambitions are essential premises for Nikojolaj Hübbe’s chosen ones.

Listen to a challenging and insightful lecture about how Nikolaj Hübbe generate major performances with his dancers in the world of art. “The chosen ones” is a lecture everyone can learn from – also those who come from other industries and fields. A particular insight is the importance of the ability to and the will to practise what you are good at – again and again.

Bestil mere information