Projekbeskrivelse

Christina Boutrup Kina ekspert

Foredrag med Christina Boutrup: Den blinde vinkel – et lærerigt wake up call om Kina

Når danske beslutningstagere søger inspiration og ny viden til den digitale transformation, kigger de ofte mod Amazon, Google og Netflix. Men hvis man udelukkende kigger mod Silicon Valley, risikerer man ifølge Christina Boutrup at stå med ryggen mod udviklingen. Kina har nemlig i al stilhed taget et kvantespring og gennemgår i disse år en teknologisk revolution, som vil rykke på magtbalancen i verden og komme til at påvirke alle os. Alligevel er de færreste opmærksomme på, at kinesiske virksomheder allerede er førende inden for nye digitale forretningsmodeller og mange af de teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid, ikke mindst den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Hør, hvad din organisation kan lære fra verdens største digitale økonomi med 800 millioner internetbrugere – og hvorfor og hvordan den såkaldte Kina-faktor bør indgå i jeres strategiarbejde.

Lecture with Christina Boutrup: The blind angle – an informative wake of calls about China

When decision makers seek inspiration and new knowledge on the digital transformation, they often look to Amazon, Google and Netflix. But if you only look towards Silicon Valley, then you risk turning your back to where development is really happening, according to Christina Boutrup. China has without much notice taking a quantum-jump on the technological road and does in these years go through a technological revolution which will alter the power balance in the world and come to affect all of us. Nevertheless, few are aware that Chinese companies already are leading in the development of new digital business models as well in the development of many other technologies. Technologies which already work towards shaping our future, not least in the field of practical application of artificial intelligence. Listen to how your organisation can learn from the world’s biggest digital economy with 800 million internet users and let Christina Boutrup explain why and how this so-called China factor should be part of your strategy work.

Bestil mere information