Projekbeskrivelse

Foredrag med Frederikke Antonie Schmidt: Det er i fejlene pengene ligger

Frederikke har begået masser af fejl. Hun har lyttet til dem og lært fra dem. Fordi der altid gemmer sig nye mulighed i fejl, som hun er god til at bruge næste gang.

“Det er i fejlene pengene ligger” passer fint på Frederikke. Hør om Frederikkes største fejl, som også er baggrunden for det, hun i dag har skabt. Fordi modet og friheden til at lave fejl indeholder kimen til den næste sæson – hvis man tør fejle – og frisætte andre til at turde gøre det samme. Der er masser af energi i fejl, hvis man bruger dem rigtig.

Lecture with Frederikke Antonie Schmidt: It’s in the mistakes that the money lies

Frederikke has made lots of mistakes. She has listened to them and learned from them. Because there are always new opportunities hidden in mistakes and she is good at using them.
“It’s in the mistakes that the money lies” fits Frederikke well. Hear about Frederikke’s biggest mistakes, which is also the background for what she has created today. Because the courage and freedom to make mistakes contains the grounds for the next season – if you dare to fail – and free others to dare to do the same. There is a lot of energy in failure if you use it properly.

Bestil mere information