Projekbeskrivelse

Foredrag med Morten Albæk: Det gennemsnitlige menneske

Et foredrag om at lede sig selv og andre i en global verden

“Sandsynligheden taler stærkt for, at man ikke har særlige evner. At man ingen særlige talenter besidder. At man slet ikke er noget særligt.” Morten Albæk

“Op igennem 1990’erne og 00’erne har vi skabt en kultur, der alene har opfordret mennesket til at definere sig selv ved sine ambitioner, drømme og fantasier. En kultur, der reproducerer folks manglende evne til nøgternt at vurdere egne evner ved at anspore dem til konsekvent at overvurdere dem”. Så kontant er meldingen fra Morten Albæk, der har skrevet bogen “Det gennemsnitlige menneske – om at lede sig selv og andre i en global verden”.

Morten Albæk gør op med folks indbildte tro på, at deres talent bare skal opdages og langer ud efter den manglende selverkendelse, der nærer X Factor og andre lignende konstruktioner i vores omgivelser. For ifølge Morten Albæk, er de fleste af os helt gennemsnitlige, fejlfyldte mennesker, som skal arbejde flittigt og gøre vores bedste hver eneste dag, hvis vi skal opleve succes og bidrage positivt til verden.
I foredraget deler han sine tanker om vigtigheden af at være et helt menneske i en moderne og omskiftelig verden. Han forklarer, hvorfor man hverken kan være en god leder, en god medarbejder eller et godt menneske, hvis man ikke er ærlig i omgangen med sig selv og med andre. De kontante refleksioner sættes løbende i relief med Morten Albæks fortælling om sin egen opvækst og sine personlige erfaringer fra et levet liv.

Lecture with Morten Albæk: The average person

A lecture about leading yourself and others in a global world

“There is a strong probability that you don’t have special abilities. That you don’t have special talents. That you are not special”, writes philosopher Morten Albæk in his new book.

“In the 1990s and 2000s we created a culture that encouraged people to define themselves through their ambitions, dreams and visions. A culture that supports people’s inability to objectively evaluate their own talents by encouraging them to consistently overestimate themselves.”
– A thought provoking message from Morten Albæk, author of the book The average person – leading yourself and others in a global world.

Albæk dispels people’s imaginary belief that their talent just needs to be discovered and lashes out at the lack of self-realisation that results in shows like the X Factor and other phenomena in pop culture. In Albæk’s opinion, most of us are just average, imperfect people who have to work hard every day if we are to achieve success and contribute positively to the world.
In the lecture, he shares his thoughts about the importance of being a holistic person in a modern and interchangeable world. He explains why you cannot be a neither good employer, employee nor a good person if you are not honest in your interaction with yourself and others. He intertwines these thought-provoking reflections with tales of his own upbringing and personal experience from his youth and adulthood.

Bestil mere information