Projekbeskrivelse

Foredrag med Kasper Holten: Det kreative lederskab

Hvordan man leder prima donnaer og får dem til at performe

I dag udfordrer ansatte på alle niveauer i en organisation lederens rolle og arbejde. Lederen har ikke længere automatisk autoritet. Den gamle leder er død – og med ham, de gamle ledelsesredskaber, der var udviklet af ham og til ham. For at opnå succes skal nutidens leder kræve af sine medarbejdere, at de er kreative individer, som udfordrer dogmer og rutiner. Men, som resultat heraf kan lederen ofte ende i en situation, hvor medarbejdere opfører sig som prima donnaer – og dermed også udfordrer lederskabet. Derfor mener Kasper Holten, at en ny form for lederskab må opstå.

Kasper Holten fokuserer på det personlige lederskab. Som sceneinstruktør og øverste chef for det kongelige teater ved han, at hans opgave er at få hver eneste sanger til at levere en formidabel og unik præsentation, men på samme tid skal han få dem til at arbejde sammen under en fælles vision. Han bruger redskaber såsom historiefortælling, passion, inspiration og engagement for at få performere til at nedbryde deres egne begrænsninger og performe på de højeste niveauer. Lederens hovedredskab for at muliggøre det er hans personlighed samt hans evne og mod til at bruge denne som leder.

Kasper Holtens engagement og entusiasme er fangende og essentiel for hans særlige værdibaserede og personlige lederskabsstil. Bliv inspireret af en unik mand fra kunstens verden i din søgen efter det moderne lederskab.

Lecture with Kasper Holten: Creative Leadership

How to manage prima donnas – and how to make them perform

Today, employees at all levels of organizations challenge the role of the leader. There is no automatic authority. The old manager is dead – and with him the management tools developed by and for him. To succeed today’s leader demand of his employees that they are creative individuals, who challenge all dogma and routine. But as a result he might find that they act like prima donnas – and challenge the leadership as well. A new leadership must emerge.

Kasper Holten focuses on the personal leadership. As a stage director and chief executive of the Royal Danish Theatre, he knows he must make each singer deliver an outstanding and unique performance, but at the same time he must make them work within the concept of a joint vision together with their colleagues. He uses tools such as storytelling, passion, inspiration and commitment to make performers go beyond their own boundaries and perform at the highest levels. The leader’s main tool for this is his personality and his ability and courage to use it.

Kasper Holten’s commitment and enthusiasm is catching and essential for his particular value-based and personal leadership style. Be inspired by a unique man from the world of arts in your search for the modern leadership.

Bestil mere information