Projekbeskrivelse

Foredrag med Andrea Rudolph: Det personlige lederskab og lederrollen

“En leder, der viser sårbarhed og åbenhed, får meget igen.” – Andrea Rudolph

Lederskab handler om personlighed og måden at være menneske på. Som leder er du en rollemodel. Du skal være ordentlig, åben, turde være sårbar og hele tiden gå forrest. Hvis du har det mod, får du følgeskab. At vide, hvad ledelse gør ved mennesker, er centralt i Andrea Rudolphs måde at lede mennesker på. Det er centralt i hendes tilgang, at man skal øve sig i ledelse hver eneste dag for at blive en bedre leder. Som iværksætter tænker man i starten ikke meget over ledelse, men når virksomheden vækster kommer ledelsesansvaret helt automatisk, fordi medarbejdere ønsker feedback, anerkendelse, frihed og synlig ledelse.

God ledelse kræver med andre ord træning og stor opmærksomhed på dagligdagen med medarbejderne. At være leder betyder, at du skal hjælpe medarbejderne med at præstere og udfolde deres fulde potentiale. Få det allerbedste ud af dine medarbejdere. De kan langt mere, end du tror – hvis de får frihed og mulighed for at udfolde alt det, de kan. Det ansvar har du som leder. Du skal turde være dig selv og hjælpe andre med at blive den bedste version af sig selv. Hør Andrea Rudolphs personlige foredrag om ledelse og mennesker og bliv klogere på, hvordan du bliver en endnu bedre leder.

Lecture with Andrea Rudolph: The personal leadership and the role of the leader

“A leader, who shows vulnerability and openness will receive tremendously from her surroundings.” Andrea Rudolph

Leadership is about personality and the way of being human. As a leader you are a role model. You must be proper, open, dare to be vulnerable and constantly lead from the front. If you possess that courage, then your employees will follow you. To know what leadership does to individuals is essential in Andrea Rudolph’s way of leading. It is key in her leadership approach that you must practice being a leader every day in order to become a better leader. As an entrepreneur, one does not think a lot about leadership in the beginning, but when the company grows, the leadership responsibility becomes extremely prevalent as the employees desire feedback, recognition, freedom and visible leadership.

Good leadership demands with other words practice and sustained attention on the everyday work life with the employees. To be a leader means that you have to help the employees to perform and unfold their full potential. Get the most out of your employees. They are able to do a lot more than you think – if they get freedom and the opportunity to unfold what they can actually do. That is your responsibility as a leader. You have to dare being yourself and help others to be the best version of themselves. Listen to Andrea Rudolph’s personal lecture on leadership and human beings and gain insight into how you become an even better leader.

Bestil mere information