Projekbeskrivelse

Foredrag med David Gram: Diplomatic rebels

Forandring af en store organisation indefra

Hvordan udfordrer man status quo med radikale og provokerende nye ideer og projekter – uden at miste støtte og respekt fra kollegaer og ledelsen? Dette er en svær balance og mange intrapreneurs ender med enten af give op og gøre som der bliver sagt, eller de brænder ud og forlader virksomheden. For at overkomme dette, må man finde balancen mellem den rebelske innovatør og den diplomatiske navigatør.

Takeaways: Opnå forståelse for nye måder at arbejde på inklusiv de fem indsigter som succesfulde intrapreneurs bruger – og bliv selv en diplomatisk rebel. Lær hvordan man dyrker og træner disse færdigheder, samt hvordan man bygger og leder en organisation af diplomatiske rebeller.

Kvalifikationer: David Gram har arbejdet med radikal innovation i store virksomheder hele sin karriere, og har på den hårde måde lært, hvad der kræves, for at blive en succesfuld intrapreneur, eller som han kalder det, en diplomatisk rebel. Han er co-founder af virksomheden Diplomatic Rebels, som hjælper virksomheder med at blive mere intrapreneurial, og intrapreneurs med at få succes.

Lecture with David Gram: Diplomatic rebels

Disrupting large organizations from within

How to challenge status quo with disruptive and provocative new ideas and projects – without losing the support and respect from colleagues and management. This is a difficult balance and many intrapreneurs either give up and do as they are told, or they burn out and leave. To overcome this, you need to balance the rebel nature of the innovator with the diplomatic skills of the corporate navigator.

Understand the 5 habits of highly impactful intrapreneurs and how to become a Diplomatic Rebel. Learn how to foster and train these skills and how to build and lead an organization of diplomatic rebels.

David Gram has worked with radical innovation in large organizations his entire career and thus learned the hard way what it takes to become a successful and impactful intrapreneur, or as he calls it, a Diplomatic Rebel. He has co-founded the company Diplomatic Rebels, which helps companies become more intrapreneurial and intrapreneurs become more impactful.

Bestil mere information