Workshop Dreams & Details 2018-09-23T12:34:48+00:00

Project Description

Workshop med Mikael Trolle: Dreams & Details

Genopfind din virksomhed og dit lederskab – mens det stadig går godt

God ledelse har altid været en væsentlig årsag til, at nogle virksomheder leverer enestående resultater, mens andre ikke gør. Men succes i morgendagens virkelighed kræver nye ledelsesprincipper. Ikke mindst grund af hastigheden af innovation i den digitale verden, samfunds- og forretningsmæssige forhold, der ændres hurtigere end nogensinde før. En succesfuld leder skal være i stand til at håndtere konstant forandring og trives med et element af usikkerhed og uforudsigelighed. Det kræver klarhed med hensyn til strategisk retning og tillid til menneskers evne til selv at finde den bedste løsning – samt modet til at give slip på kontrol og frigøre potentialet i organisationen.

I den digitale fremtid er der brug et anderledes lederskab. Et lederskab, der er villig til at gøre op med detaljerede planer og performance management – en forældet praksis, hvor ledelse i høj grad var fokuseret på, at få mennesker til at gentage opgaver til perfektion for at maksimere effektiviteten. Konstant fornyelse er nødvendig for at forblive relevante og forsætte med at vinde i markedet.

Lederne må i fremtiden turde at opgive magt, kontrol og Excelark og i stedet fokusere på at inspirere mennesker gennem ambitiøse drømme og afdække potentialet i organisationen gennem ubarmhjertigt fokus på de vigtige og afgørende detaljer. Moderne ledelse handler om at mestre de drømme og detaljer, som skaber bæredygtig og vedvarende high performance.

Dreams & Details

Navigate and lead in a disruptive world.

Great leadership has always been an essential reason why some companies deliver exceptional results, while others do not. However, success in tomorrow’s reality calls for new leadership principles. Due to the speed of innovation in the digital world society and business conditions are changing faster than ever before. A successful leader must be able to manage constant change and thrive with an element of uncertainty. This requires increased clarity in terms of strategic direction, trust in people’s ability to find the best way and courage to unleash the potential of the organization.

In the digital future a new type of leadership is needed. A kind of leadership that is willing to do away with detailed plans, performance management, an outdated practice in which management was focused on getting people to do repetitive tasks to perfection in order to maximize efficiency. Constant renewal is needed in order to stay relevant and continue to win in the market.

The leaders of the future must dare to abandon power, control and Excel spreadsheets, and instead focus on inspiring people through ambitious dreams and uncovering the potential of the organization through  relentless focus on essential details.
Modern leadershipis about mastering the dreams and details to deliver sustainable high performance.

Bestil mere information