Projekbeskrivelse

Foredrag med Jim Hagemann Snabe: Dreams and Details

Genopfind din virksomhed og dit lederskab – mens det stadig går godt

God ledelse har altid været en væsentlig årsag til, at nogle virksomheder leverer enestående resultater, mens andre ikke gør. Men succes i morgendagens virkelighed kræver nye ledelsesprincipper. Ikke mindst grundet hastigheden af innovation i den digitale verden og de samfunds- og forretningsmæssige forhold, der ændres hurtigere end nogensinde før. En succesfuld leder skal være i stand til at håndtere konstant forandring og skal trives med et element af usikkerhed og uforudsigelighed. Det kræver en klarhed i forhold til strategisk retning samt en tillid til menneskers evne til selv at finde den bedste løsning – samt modet til at give slip på kontrol og frigøre potentialet i organisationen.

I den digitale fremtid er der derfor brug for et anderledes lederskab. Et lederskab, der kan gøre op med detaljerede planer og performance management – en forældet praksis, hvor ledelse i høj grad var fokuseret på få mennesker til at gentage opgaver til perfektion for at maksimere effektiviteten. Konstant fornyelse er nødvendig for at vedblive relevante og forsætte med at vinde i markedet i vores tid.

Ledere skal turde opgive magt, kontrol og Excelark og i stedet sætte mennesker fri og fokusere på at inspirere dem gennem ambitiøse drømme. De skal samtidig afdække potentialet i organisationen gennem ubarmhjertigt fokus på de vigtige og afgørende detaljer. Moderne ledelse handler om at mestre de drømme og detaljer, som skaber bæredygtig og vedvarende high performance.

Lecture with Jim Hagemann Snabe: Dreams and Details

Reinvent your company and your leadership while things are still running smoothly

Great leadership has always been an essential reason for why some companies deliver exceptional results, while others do not. However, success in tomorrow’s reality calls for new leadership principles. This is due to the speed of innovation in our digital world and the fact that business conditions are changing faster than ever before. A successful leader must be able to manage constant change and thrive with an element of uncertainty. This requires increased clarity in terms of strategic direction, trust in people’s ability to find the best way and courage to unleash the potential of the organisation.

In the digital future a new type of leadership is needed. A kind of leadership that is willing to do away with detailed plans, performance management, an outdated practice in which management was focused on getting people to do repetitive tasks to perfection in order to maximise efficiency. Constant renewal is needed in order to stay relevant and continue to win in the market.

The leaders of the future must dare to abandon power, control and Excel spreadsheets, and instead focus on inspiring people through ambitious dreams and uncovering the potential of the organisation through relentless focus on essential details.
Modern leadership is about mastering the dreams and details to deliver sustainable high performance.

Bestil mere information