Projekbeskrivelse

Foredrag med Kim Kristensen: Elsk Kaos

Strategien, organisationen og ledelsen udfordres maksimalt i disse år, hvor selv store, veletablerede virksomheder og koncerner er i overlevelseskamp. Store vindere og tabere ser vi, og det vil blot tage til i de kommende år. Er du og din virksomhed på vej i den rigtige retning? Hvad skal der til for at overleve og vinde i en tid, hvor digitalisering, automatisering, kunstig intelligens mm. sørger for maksimale udfordringer for alle?

Hvis ikke der er sammenhæng imellem strategien, organisationen og ledelsen, kommer toppræstationen aldrig til at ske.

Kim Kristensen præsenterer med baggrund i ledelsesteori samt praktiske ledelseserfaringer gennem arbejde med mere end 100 organisationer nationalt og internationalt. Kim Kristensen har erfaring med både den offentlige og private sektor.

Foredraget tager udgangspunkt i netop den kaotiske verden, vi lever i, og konsekvensen for de ledere og medarbejdere, som nu skal navigere i dette stormfyldte farvand. Grundpræmissen for at være agerende, offensiv og et skridt foran konkurrenterne – både dem, du kender, og dem, der pludselig dukker op – er lige netop at elske kaos. Elsker du kaos? Elsker I kaos? Det spørgsmål kan man starte med at stille sig selv – og reflektere over. Både som leder og som medarbejder.

Elsk Kaos bliver også afholdt som workshop. Læs mere her.

Lecture with Kim Kristensen: Love Chaos

The strategy, the organisation and the executive are challenged to the maximum these years where even big, well-established companies and conglomerates must struggle for survival. The survival struggle creates significant winners as well as remarkable losers. It will only increase in the years to come. Are you and your company on the right track? What is demanded to survive and win in a time where digitalisation, automation, artificial intelligence et cetera creates tremendous challenges for everyone?

If there is no clear connection between the strategy, the organisation and the executive, then the top performance will never happen, Kim Kristensen says.

Kim Kristensen lectures with a strong background in leadership theory as well as practical experience in the field of leadership through his work with more than 100 organisations nationally and internationally. Kim Kristensen has significant experience with the public as well as the private sector.

The lecture takes its point of departure in the chaotic world we find ourselves in and the consequence for the leaders and employees who now have to navigate in this troubled sea.  The premise for being active, offensive and a step in front of the competitors – the competitors you are aware of as well those who suddenly appear – is exactly to love chaos. Do you love chaos?  You must ask yourself this question and reflect. As the leader as well as the employee.

Love chaos is also executed as a workshop. Read more here.

Bestil mere information