Projekbeskrivelse

Foredrag med Kim Kristensen: Følg mig

Evnen til at gå forrest, når det gælder

“Du skal elske dine soldater/medarbejdere. Viser du det i ord og handling, vil de følge dig gennem ild og vand.” Kim Kristensen

Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer, en leder kan opleve. Som officer har han flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger i bogstaveligste forstand er et spørgsmål om liv eller død. Han har senere brugt sine erfaringer med ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet og kongehuset, hvor han i dag fungerer som ceremonimester.

Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje, udpege en retning og sige: Følg mig! Eksemplets magt er stærkt og tydeligt, mener Kim Kristensen. Du skal lede fra fronten. Du skal gå forrest. Det skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne, at de ved, at du nok skal være der, ikke kun når skåltalerne holdes, men også når det gør allermest ondt. Med baggrund i egne erfaringer giver han en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi med konstant fokus på retning og high performance samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er fundamentet for ledelse i verdensklasse. “Følg mig” er et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, lyder hans provokerende budskab. Det er dem, der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parate til at følge dig gennem ild og vand.

Følg mig gennemføres også som en 3 timers workshop. Læs mere her.

Lecture with Kim Kristensen: Follow me

The ability to take the lead when it counts

“You must love your employees. If you show that in words and actions, then they will follow you through fire and water.” Kim Kristensen

Kim Kristensen has been in the most demanding leadership situations. As an officer, he has led Danish soldiers at war multiple times and as a result been in situations where decisions were a matter of life and death. He has following used his leadership experiences in the corporate world, local government, in diplomacy, and as current Master of Ceremonies for the Danish Royal family.

As a leader, you must have the courage, especially during difficult times, to lead from the front and say: Follow me! “The power of leading by example is strong”, says Kim Kristensen. You must take the lead and, in doing so, you build trust and credibility among your employees, so that they know that you are with them – not just for the victory speeches, but also during the hardest challenges you will be confronted with. Based on his own experiences, Kim provides you with a number of efficient leadership tools, in order for you to create a unique strategy focusing on a clear direction, high performance and the ability to create the dream team. This is the foundation for world-class leadership. “Follow me” is an encounter with Rambo-leadership as well as robot-like discipline. “You must love your employees”, he says. Because, ultimately your employees are the ones who will be making the results. Only when they experience your solicitude are they willing to go through fire and water for you.

Follow me can also be undertaken as a 3-hour workshop. Read more here.

Bestil mere information