Projekbeskrivelse

Foredrag med Kasper Holten: Forførelsen

“I al ledelse er der en grad af forførelse.” Kasper Holten

Kasper Holtens foredrag “Forførelsen” handler om, hvordan han får mennesker til at præstere sammen. Til at yde deres bedste, uanset om de er blandt verdens mest tiljublede solister, eller om de arbejder i bogholderiet. Lederen er kun god, når medarbejderen er det. Så hvordan lokker man det bedste frem i hver enkelt – på en måde, der sikrer, at den enkelte stadig arbejder for helheden? Det er her, forførelsen kommer ind i kunstens verden, mener Kasper Holten. Kasper Holten leder, med forførelsen for øje, mennesker, der skal præstere det ypperste sammen. Han leder i en verden, der bliver mere og mere subjektiv, og hvor kravet til mening er helt afgørende, hvis man vil rekruttere de bedste medarbejdere.

Kasper Holtens foredrag giver et indblik i, hvordan han bruger forførelsen i en organisatorisk kontekst. Foredraget er baseret på hans bog ”Forførelsen”, som er en del af High Performance Serien.

Lecture with Kasper Holten: Seduction

“In all leadership there’s a degree of seduction.” Kasper Holten

These words of Kasper Holten emphasise the essence of this lecture. At first sight, “seduction” is a subject loaded with mystery, uncertainty and complexity. In his lecture, Kasper Holten elaborates on the art of helping people perform their fullest, no matter whether they happen to be among the world’s most recognised soloists or they work in bookkeeping. The leader is only an asset for the organisation when the employees are as well. How do you lure the best out in everyone in a way ensuring that individual remains an intrinsic part of the whole? This is where seduction comes into play. In the world of art, Kasper Holten’s world, it is a way to manage people who need to perform in conjunction. Kasper Holten is a leader in a world, which gradually becomes more and more subjective and where the requirement for meaning and purpose is critical if you aspire to recruit the best employees.

Kasper Holten’s lecture provides an insight into how to implement seduction in an organisational context, based on his book “Seduction”, a part of the High Performance Series.

Bestil mere information