Project Description

Foredrag med Jacob Bøtter: Fuck it, Ship it

Fuck it, ship it, stod der på væggen hos opstartsvirksomheden Opbeat, der nu også er er titlen på Jacob Bøtters nye foredrag og bog. Jacob Bøtter ønsker med sit nye foredrag at inspirere dig/Jer til at glemme dagligdagens procedurer og hierarkier, og vil opfordre dig til ”bare at gøre det”. Slip kontrollen og sæt alle fri til at udforske de mange digitale muligheder. For ingen af os kan analysere os frem til den store digitale sandhed. Man er nødt til at finde svarene gennem eksperimenter og prøve os frem. Ellers går virksomheder og organisationer glip af de fleste digitale muligheder, som er lige foran dem, fordi de er fortabt i fremtiden og glemmer nutiden. Alle taler om kunstige intelligens og bitcoins, men overser de helt oplagte muligheder, der kan gøre gavn for dem i dag.
Jacob Bøtter har skrevet bogen Fuck it, it ship, med Stine Mølgaard.

Lecture with Jacob Bøtter: Fuck it, ship it

Fuck it, ship it, was written on the wall at the startup Upbeat, which now also is the name of Jacob Bøtter’s new lecture and book. Jacob Bøtter seeks with this new lecture to inspire you to forget the everyday procedures and hierarchies and will encourage you to “ just do it”.  Let go and set everyone free to investigate the many digital possibilities. None of us can analyse our way to the big digital truth. We have to find the answers through experiments, trial and error. Otherwise companies and organisations will miss out on most of the digital opportunities that are waiting just in front of them, because they are lost in the future and forget the present. Everyone talks about artificial intelligence and bitcoins – but most of them overlook the obvious opportunities which can help them progress today. Jacob Bøtter has written the book fuck it, ship it with Stine Mølgaard.

Bestil mere information