Project Description

Foredrag med Tue Mantoni: Gør det enklere

Et foredrag om kompleksitet, forandring, business og lederskab.

Vi lever i en tid med radikale forandringer drevet af digitale teknologier. Første fase af den digitale transformation har allerede skabt store forandringer i alle brancher, hvor fysiske produkter erstattes af bedre og billigere digitale versioner.

Det skaber store muligheder for virksomheder for at skabe nye løsninger, som ikke bare er bedre og billigere – men også mere bæredygtige. Og ikke mindst mindre komplekse og mere emotionelle. Det handler om at gøre det enklere i en kompleks verden. Det stiller store krav til lederskab, organisation, talentudvikling og måden vi skal lede mennesker på i fremtiden.

Lecture with Tue Mantoni: Make it simpler

A lecture about complexity, change, business and leadership

We live in an age characterized by radical change, driven by digital technologies. The first phase of the digital transformation has already created changes in all industries, replacing physical products with better and cheaper digital products. These vast changes create opportunities for companies to create new solutions. Solutions, that are both better and cheaper, but also more sustainable. What is more, these solutions are less complex and more emotional than conventional approaches allow. It is all about making it simpler in a complex world. This creates extensive expectations and requirements to leadership, organisation, talent development, and the ways in which we lead people in the years ahead.

Bestil mere information