Projekbeskrivelse

Foredrag med Kasper Hjulmand: Guldet skabes i hverdagen

Et foredrag om at få mennesker til at præstere sammen

Enhver der har mødt Kasper Hjulmand som træner og privatperson ved med det samme, at han ikke ligefrem er “Danmarks svar på José Mourinho”. Han er ikke lederen, der sætter sig selv i fokus. Han sætter mennesket i fokus. “Jeg tror faktisk, at mennesket kommer før spilleren. Hvis jeg skal hjælpe dem til at blive de bedste spillere, de kan blive, så skal jeg ind igennem deres personlighed, det de tror på, det de føler og det, der driver dem. Jeg er helt vildt interesseret i mennesket. Jeg gør alt for at lære mennesket at kende. Familien. Kæresten. Omgivelserne. Jeg ville ønske, at jeg havde endnu mere tid til det arbejde”, siger Kasper Hjulmand, når man taler ledelse og store præstationer med ham. Og han fortsætter: “Jeg er nok blevet mere optaget af, hvem spillerne er fremfor blot, hvad de gør”. For lederen Kasper Hjulmand handler det om at bygge en kultur og skabe værdier, som gennemsyrer alle ens handlinger. Kasper Hjulmands fire vigtige værdier bidrager alle til at skabe guld i hverdagen: Holdånd. Dedikation. Mod. Glæde.

Hør Kasper Hjulmands foredrag om at lede mennesker. Et foredrag alle kan hente inspiration fra – uanset branche.

Lecture with Kasper Hjulmand: Gold is created in the everyday-atmosphere

A lecture about getting people to perform together

Everyone who has met Kasper Hjulmand knows instantly that he is not exactly Denmark’s version of José Mourinho. Kasper Hjulmand is indeed not the leader who throws himself in the spotlight. Rather, he places his coaching subject at the centre of attention by focusing on their personality. Kasper Hjulmand explains his philosophy this way: “In order to help a player becoming the best version of themselves, I must understand their personality, what they believe in, what they feel and what drives them. That is what makes me extremely interested in people. I do everything I can to get to know the individual behind the player. The family. Their partner. Their environment. I wish I had even more time for that part of the job,”. He continues when speaking about leadership: “I am moving away from looking at what the player do and more towards who they are”.  For Kasper Hjulmand, it is about building a culture and creating values which permeate everything he does. He has four essential values which all contribute to creating gold in the everyday life: Team spirit. Dedication. Courage. Happiness.

Listen to Kasper Hjulmand’s lecture about leading in teams. A lecture anyone can find inspiration from – no matter what industry you come from.

Bestil mere information